Våra utbildningar

Sök bland våra utbildningar

Hos oss kan du studera kurser och utbildningsprogram både på grund- och avancerad nivå.
Vi ger även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen inom huvudområdet romanska språk och klassiska språk.

 

Med flera hundra miljoner talare i världen är franskan ett viktigt språk att kunna för dig som vill resa, skaffa ett jobb utomlands, arbeta från Sverige med internationella partner eller bli språklärare.

Läs mer om Franska som ämne

Eiffeltornet på blå himmel bakgrund. Paris, Frankrike.
Eiffeltornet på blå himmel bakgrund. Paris, Frankrike. Foto: Elena Elisseva

 

 

Den antika grekiskan är en av grundvalarna för den moderna västerländska kulturen. När du studerar grekiska lär du dig inte bara ett språk utan får också tillgång till ett rikt utbud av skönlitteratur och filosofiska och vetenskapliga texter som fortfarande är aktuella i vårt moderna samhälle.

Läs mer om Grekiska som ämne

Athena, gudinna i grekisk mytologi, symbol för lag och rätt
Athena, gudinna i grekisk mytologi, symbol för lag och rätt. Foto: Digitalpress

 

 

Allt sedan Romerska riket har Italien spelat en viktig roll i världshistorien. Italiensk kultur, historia och politik fortsätter att påverka oss alla än i dag. Du som väljer att läsa italienska får direkt tillgång till denna kulturskatt.

Läs mer om Italienska som ämne

Vintage blåvit scooter parkerad nära kusten
Vintage blåvit scooter parkerad nära kusten. Foto: Kira-Yan

 

 
Flore und Blanscheflur, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 362

Latin och grekiska var Europas stora språk under antiken och även senare. De talas inte längre men påverkar oss ännu i hög grad; vi läser antik litteratur, ser grekiska dramer och använder dagligen låneord från de klassiska språken. Som en av grundvalarna för den västerländska kulturen har de präglat vårt tänkande och vårt sätt att uttrycka oss.

Läs mer om Klassiska språk

 

 

 

Latinet, moderspråk till de moderna romanska språken, har i över två årtusenden varit Västeuropas stora kulturspråk. När du studerar latin gör du en spännande språklig, litterär och kulturhistorisk resa. Du lär känna romarnas, den katolska kyrkans, universitetens, de lärda humanisternas, vetenskapsmännens och filosofernas språk.

Läs mer om Latin som ämne

Staty av kejsaren Nerva, Rom, Italien
Staty av kejsaren Nerva, Rom, Italien
 

Alltsedan 1492, då Christofer Columbus upptäcktes av lokalbefolkningen, har Latinamerika varit en mötesplats för människor, språk och idéer. Modernitet har blandats med tradition och kristendom med lokala trosuppfattningar. Du som läser latinamerikastudier får stifta bekantskap med en kontinent som aldrig upphör att fascinera.

Läs mer om Latinamerikastudier som ämne

"Via Balcon" - Parque Urbano Central. La Paz, Bolivia- Foto: 56866
"Via Balcon" - Parque Urbano Central. La Paz, Bolivia- Foto: 56866

 

 

Att lära sig ett nytt språk är den bästa hjärngympan! Varför inte välja ett EU-språk som talas av mer än 200 miljoner människor på fyra kontinenter? Om du läser portugisiska får du lättare tillgång till en mängd människor på många spännande platser där portugisiskan är officiellt språk.

Läs mer om Portugisiska som ämne

Klassisk vy av Sugar loaf berg, Rio de Janeiro, Brasilien.
Klassisk vy av Sugar loaf berg, Rio de Janeiro, Brasilien. Foto: Peter West

 

 

Inom Romanska språk kan du läsa kurser i litteratur och lingvistik på avancerad nivå i spanska, franska, portugisiska och italienska. Förutom kurser i det språk du har valt kommer du att läsa kurser tillsammans med studenter från de andra språken. Detta skapar en dynamisk miljö med givande diskussioner och jämförelser.

Läs mer om Romanska språk

 

Att läsa ett främmande språk utöver engelska kan vara avgörande för din karriär. Väljer du att läsa spanska kommer det att göra skillnad när du söker ett jobb, oavsett om du vill bli läkare, journalist, diplomat, jobba inom näringsliv eller offentlig förvaltning eller om du vill specialisera dig som tolk, översättare, kulturarbetare eller lärare.

Läs mer om Spanska som ämne

Solpyramiden i Teotihuacan, Mexico.
Solpyramiden i Teotihuacan, Mexico. Foto: Dmitry Rukhlenko

 

 

Forskarutbildningen är den högsta utbildningsnivån på universitets- och högskolenivå. En avslutad forskarutbildning leder till doktorsexamen. Hos oss på Romanska och klassiska institutionen kan du doktorera i antingen romanska eller klassiska språk.

Utbildningen är fyra år, men den kan kombineras med undervisning eller andra arbetsuppgifter på institutionen, vilket förlänger studietiden. Under utbildningen går du kurser och skriver en avhandling. Du tränas i ett vetenskapligt förhållningssätt, lär dig att tänka kritiskt och analytiskt och får formulera teoretiskt relevanta forskningsfrågor självständigt och besvara dem med hjälp av lämpligt metodval. Dessutom får du en forskningsetisk medvetenhet. Du kan både arbeta självständigt och prova på att samarbeta med andra forskare.

Utbildningen har som mål att lägga en grund för vidare forskningsverksamhet och att i övrigt göra doktoranden lämpad att utföra arbetsuppgifter som kräver ett vetenskapligt förhållningssätt och/eller en mycket hög kompetens inom forskarutbildningsämnet.

Allmänna studieplaner: 

Allmän studieplan Romanska språk (578 Kb)

Allmän studieplan Klassiska språk (590 Kb)

Antagningsordning: 

Antagningsordning Romklass (202 Kb)

Utlysning av lediga doktorandtjänster vid Humanistiska Fakulteten sker två gånger om året, 15 september och 15 mars.

Håll utkik efter lediga doktorandtjänster

Börja forska vid Stockholms universitet

Forskarutbildning vid Stockholms universitet

Forskarutbildning vid Humanistisk fakultet

Institutionen medverkar med andra institutioner i en rad olika utbildningsprogram på både kandidat- och masternivå.

Kandidatprogram

franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och tyska. Programmet leder till en kandidatexamen.

Du hittar all information om programmet i utbildningskatalogen: Kandidatprogram i språk och översättning (HÖVKA 

- Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska (SPAN)

- Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska (PORT) 

 

Kandidatprogram

franska, italienska, lettiska, litauiska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, spanska, tjeckiska och tyska. Programmet leder till en kandidatexamen.

Du hittar all information om programmet i utbildningskatalogen:

Kandidatprogram i språk och översättning (HÖVKA 

Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot spanska (SPAN)

Kandidatprogram i latinamerikastudier med inriktning mot portugisiska (PORT) 

 

Masterprogram

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot antik grekiska

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot franska

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot latinsk litteratur

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot portugisiskspråkig litteratur

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot spanskspråkig litteratur

Masterprogram i medeltidsstudier, inriktning latin

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot antik grekiska

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot franska

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot italienska

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot latin

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot portugisiska

Masterprogram i språkvetenskap med inriktning mot spanska

Masterprogram i latinamerikastudier (HLATO)

- LAGLOBE – Erasmus Mundus Joint Master Degree (EMJMD)

 

Om du planerar att läsa till lärare i språk (italienska, franska eller spanska) för årskurserna 7-9 eller gymnasieskolan kan du läsa mer här

Romanska och klassiska institutionen anordnar utlandskurser i fyra av våra språk: franska, italienska, portugisiska och spanska.

Mer information om utlandskurser

Information om institutionens Erasmusprogram hittar här samt i Avtalsportalen.

Romanska och klassiska institutionen erbjuder sommarkurser i franska, grekiska, italienska, latin, latinamerikastudier och spanska.

Varmt välkommen att ansöka till våra kurser sommaren 2023!

Webbanmälan är öppen mellan den 17 februari och den 15 mars.

Stockholm, Students, Stadshuset
Foto: Niklas Björling

Sök bland våra utbildningar