Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Masterprogram i latinamerikastudier

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Masterprogrammet i latinamerikastudier är ett tvärvetenskapligt program som ger fördjupade kunskaper om regionens ekonomiska, sociala, rättsliga och politiska förhållanden utifrån ett perspektiv som betonar vikten av kunskap i historia, språk och kultur för förståelsen av samhälleliga processer. Genomgående framhävs vikten av att se Latinamerika ur ett globalt perspektiv, och att förstå regionen utifrån dess samspel med övriga världen. Utöver studiet av Latinamerika i stort ges möjlighet att fokusera på enskilda teman och geografiska områden inom världsdelen utifrån deras särskilda dynamik. Vidare diskuteras hur samhälls- och kulturvetenskapliga teorier kan berikas av exempel och insikter från regionen. Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier och består av obligatoriska och valbara kurser, varav minst 75 hp är inom huvudområdet latinamerikastudier. Obligatoriska kurser utanför huvudområdet är Vetenskaplighet och forskningsetik (7,5 hp) och Avancerad akademisk engelska (7,5 hp). Inom programmet finns utrymme för fältarbete samt utlandsstudier, genom att studenten kan välja att läsa de valfria kurserna under termin tre vid ett annat lärosäte. Den fjärde terminen skrivs ett examensarbete på 30 hp inom huvudområdet latinamerikastudier. All undervisning och examination inom Latinamerikastudier sker på engelska. Goda kunskaper i spanska eller portugisiska är rekommenderade. Programmet förbereder för arbete inom internationella organisationer, förvaltning, biståndsarbete, näringsliv, forsknings- och utvecklingsprojekt, samt media och journalistik, där det krävs fördjupad kunskap om Latinamerika.

190624_SU_Samlingar_0068[1000px]