Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i litteraturvetenskap med inriktning mot italienska

 • 120 hp

Masterprogrammets studiegång ”mot italienskspråkig litteratur” ger en fördjupning i italienskspråkig litteratur.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - program

Välkommen till dina studier vid Institutionen för kultur och estetik. Vi hoppas att du ska trivas hos oss.

Webbaserad undervisning

Med anledning av covid-19 har institutionen beslutat att fortsätta med webbaserad undervisning under första halvan av höstterminen 2020 (31/8 - 2/11). I undantagsfall kan campusundervisning förekomma.

Information om din kurs lämnas i schemat längre ner på den här sidan samt i lärplattformen Athena. Schema till respektive kurs publiceras senast en månad före kursstart. Lärplattformen Athena får du som antagen student tillgång till när du registrerat dig på kursen i augusti. Som nyantagen student får du också information i det välkomstbrev via e-post som skickas ut från institutionen inför terminsstart. 

Beslut om undervisningsformer för höstterminens andra del (3/11 - 17/1) tas senast den 15 september, men planeras i dagsläget ske på campus. I undantagsfall kan online-undervisning förekomma. Förutsättningarna kan förändras och uppdateringar kommer att tillhandahållas på institutionens hemsida och på kurssajterna i Athena.

Undervisning online ges via Zoom
Våra lärare använder sig av E-mötestjänsten Zoom för föreläsningar och seminarier. Bekanta dig med Zoom innan ditt första undervisningsstillfälle, det är kostnadsfritt för studenter vid Stockholms universitet. Den kursansvarige läraren ger via kurssajten på lärplattformen Athena dig instruktioner om hur undervisningen läggs upp. 

Läs mer om att studera hemifrån

Råd till dig som pluggar hemma


För en god start

Du kommer att få viktig information om registrering och terminsstart i det välkomstbrev som skickas efter andra antagningsbeskedet den 30 juli. Det är viktigt att du följer instruktionerna i detta mejl för att kunna påbörja din utbildning. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta oss, du hittar kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Studierna erbjuder också ett romanskt perspektiv där den italienskspråkiga litteraturen studeras i ett komparativt perspektiv, i jämförelse med spansk-, fransk- och portugisiskspråkig litteratur Förutom tolknings- och berättelseteoretiska kurser ger dig programmet bland annat fördjupningar i äldre och samtida italienskspråkig litteratur, den italienska och romanska litteraturens roll i en global värld, och uppkomsten av nationella litteraturer i de romanska språken.

 • Programöversikt

  Italienskspråkig litteratur är en av tretton studiegångar inom Humanistiska fakultetens Masterprogram i litteraturvetenskap, och ges av Romanska och klassiska institutionen. Programmet börjar varje hösttermin, sträcker sig över fyra terminers heltidsstudier och avslutas med ett examensarbete om 30 hp i form av en masteruppsats. Som student läser du normalt fyra halvfartskurser om 7,5 hp varje termin, så att varje halva av terminen innehåller två parallella kurser. Under programmets andra och tredje termin kan du läsa sammanlagt fyra valbara kurser (30 hp), varav minst 7,5 skall vara inom huvudområdet Romanska språk med inriktning mot italienskspråkig litteratur. 15 hp läses inom andra huvudområden än romanska språk, och 15 hp måste utgöras av färdighetskurser. För mer information om vilka kurser du kan välja att läsa inom ramen för programmet, se vårt aktuella utbud av valbara kurser.

  År 1

  Termin 1

  Programmets första termin innehåller tre kurser som läses av alla studenter, oavsett studiegång:

  Dessutom läser du följande kurs:

  • Uppkomsten av nationella litteraturer i romanska språk (huvudområde romanska språk), 7,5 hp

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. Aktuellt schema finns här.

  Termin 2 

  Under programmets andra termin ges två obligatoriska kurser, vilket ger dig utrymme för två valbara kurser:

  • Förmedling av romansk litteratur i en global värld (huvudområde Romanska språk), 7,5 hp
  • Italiensk förmodern litteratur (1300-1700) (huvudområde Romanska språk med inriktning mot italienskspråkig litteratur), 7,5 hp
  • Valbara kurser, 15 hp

  År 2

  Termin 3 

  Under tredje terminen måste 15 hp utgöras av valbara färdighetskurser, en valbar kurs om 7,5 hp samt en seminariebaserad teorikurs om 7,5 hp som fungerar som förberedelse för uppsatsarbetet. Under termin 3 läses även den obligatoriska kursen Avancerad akademisk engelska, 7,5 hp. Den kan räknas antingen som en färdighetskurs eller som en valbar kurs (beroende på om du vill ha plats för en eller två färdighetskurser utöver denna kurs).

  • Färdighetskurser, 15 hp
  • Valbar kurs, 7,5 hp
  • Seminariekurs i aktuella teoretiska perspektiv, 7,5 hp

  Förutom de ordinarie kurserna ges varje hösttermin en föreläsningsserie på engelska, som följs av alla studenter på Masterprogrammet i litteraturvetenskap, där en rad olika litteraturvetenskapliga perspektiv introduceras av universitetets forskare. Aktuellt schema finns här.

  Termin 4

  Den sista terminen på programmet ägnas uteslutande åt examensarbetet, som utförs inom ramen för en helterminskurs:

  • Italienska – Masterkurs, 30 hp 

  Masteruppsatsen, ditt examensarbete, är det viktigaste och mest omfattande arbetet du gör inom programmet. I den skall du fördjupa dig i en del av ämnet som särskilt intresserar dig och sträva efter att lämna ett självständigt bidrag till litteraturvetenskapens kunskapsbygge. Till din hjälp har du en handledare som ger dig råd och respons på din text. Dessutom deltar du i masterseminariet, där idéer, utkast och avsnitt presenteras och kommenteras. Avslutningsvis ventileras uppsatsen vid ett seminarium med en eller två andra studenter som opponent/er. Du opponerar själv på två uppsatser.

 • Så ansöker du

  Behörighet

  För att antas till programmet krävs kandidatexamen i italienska eller motsvarande, samt Engelska 6 eller motsvarande.

 • Kontakt

  Frågor om programmets upplägg och innehåll besvaras av studievägledaren i italienska. Se www.su.se/romklass för kontaktuppgifter och mottagningstider.

  Frågor om möjligheter till utlandsstudier besvaras av vår internationella koordinator, som nås på exchange.ike@su.se.

  Samordnare för Masterprogrammet i litteraturvetenskap är Axel Englund, axel.englund@littvet.su.se.