Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Vetenskaplighet och forskningsetik

The course consists of a review and critical analysis of basic concepts and issues relating to scientific methods and research ethics.

Examples of concepts that will be analysed include knowledge, truth,hypothesis, evidence, meaning, interpretation, objectivity, and social construction. Examples of questions that will be discussed: What is science? Are there fundamental differences in methods between different types of science? Is scientific objectivity possible? Is truth absolute, or does it vary with different theoretical perspectives? What ethical standards are there for scientific research, and how can they be justified?

 • Kursupplägg

  Mer om kursen HT-23

  Lärare: Period 1: James Nguyen, Niklas Möller, Greg Bognar

  Lärare: Period 2: Antoinette Schertz, Björn Brunnander, Johan Brännmark

  Läroplatform

  Läsanvisningar, detaljerad kursplanering, mm kommer att läggas upp på kursens Athenasida. Antagna studenter som har aktiverat sitt studentkonto och blivit registrerade på kursen blir automatiskt deltagare på kursens Athenasida.

  Undervisningsspråk

  Undervisningsspråk denna termin är engelska.

  Förväntade studieresultat, samt uppgifter om betygsskala

  Se kursplanen.

  Undervisning

  Mandatory attendance of 80% applies to all teaching sessions.

  Examination

  Kursen examineras genom hemskrivning. För mer detaljerad information om examinationen hänvisas till kursbeskrivningen, som finns tillgänglig senast en månad före kursstart.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Staffan Carlshamre: Philosophy of the Cultural Sciences (Preprint, Department of Philosophy)

  D.B Resnik: The Ethics of Science: An introduction (Routledge)

 • Kontakt