Stockholms universitet

Italienska

Allt sedan Romerska riket har Italien spelat en viktig roll i världshistorien. Italiensk kultur, historia och politik fortsätter att påverka oss alla än i dag. Du som väljer att läsa italienska får direkt tillgång till denna kulturskatt.

Vintage blåvit scooter parkerad nära kusten
Vintage blåvit scooter parkerad nära kusten. Foto: Kira-Yan

Ämnesbeskrivning

Italien har alltid varit framstående inom musik, konst och litteratur. Italiensk kultur och politik har haft stort inflytande på västvärlden. Italienska är därför ett bra val om du intresserar dig för ämnen som konstvetenskap, historia eller samhällsvetenskap. Ur ett språkhistoriskt perspektiv är italienska dotter till latinet och syskon med språk som spanska och franska.

Att studera italienska är intressant för dig som kan något av dessa språk och tycker att språkliga förändringar, dess orsaker och konsekvenser är spännande.

Studier i italienska är en fantastisk möjlighet att studera förhållandet mellan människa, språk och historisk och kulturell förändring. Oavsett om du väljer att läsa en hel utbildning med det italienska språket och dess kultur i fokus eller väljer att läsa italienska som ett komplement till andra utbildningar kommer du att utveckla din analysförmåga och ditt kritiska tänkande.

Hos oss kan du läsa kurser från nybörjarnivå till avancerad nivå. Vi har även forskarutbildning.

På nybörjarnivå studerar du grundläggande grammatik och övar på att tala och skriva. Under följande terminer blir kurserna successivt mer krävande. Grammatikstudierna blir mer omfattande och du studerar litteratur, kultur och samhälle, italiensk litteraturhistoria, textanalys samt litteraturvetenskapliga och språkvetenskapliga teorier och metoder. Kurser i språkhistoria och äldre litteratur ingår också.

På fjärde terminen skriver du en uppsats som inriktar sig på italiensk språkvetenskap eller litteratur. Du studerar också fördjupningskurser som berör olika teman såsom dialektologi, sociolingvistik eller nutida italiensk litteratur.

Alla våra kurser på avancerad nivå ges inom ramen för Romanska språk. Vi ger även en kurs i Italien.

Arbetsmarknad och karriär

Studier i italienska ger en bred kompetens för en global värld. Förutom kunskaper i ett främmande språk, ger det dig god interkulturell förståelse, god skriftlig och muntlig kompetens, flera analytiska verktyg samt förmåga att tänka kritiskt, självständigt och kreativt. Dessa egenskaper efterfrågas av arbetsgivare och näringsliv. 

Du är lämplig som projektledare, utredare eller konsult, speciellt på den italienska marknaden. Din kompetens gör dig också lämplig för mer specifika yrken inom bibliotek, förlag och museer och arbete relaterat till tolkning och översättning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Vi erbjuder forskarutbildning i romanska språk med allmän inriktning, samt inriktning mot franska, italienska, portugisiska och spanska. Vi erbjuder dessutom forskarutbildningen i klassiska språk med inriktning mot antik grekiska eller latin.

Examen

Forskning inom ämnet

Inom italienska bedrivs forskning inom italiensk litteratur och italiensk lingvistik. Den litteraturvetenskapliga forskningen har en komparativ och transkulturell inriktning medan forskning inom det språkvetenskapliga området handlar om dialektologi och språkhistoria eller andraspråksinlärning och flerspråkighet.

Läs mer om forskning inom Italienska

  • Kontakt

    Studentexpedition - italienska, spanska
    Studievägledare franska
    Studierektor italienska & portugisiska