Stockholms universitet

Polska

Nyfiken på vårt grannland Polen? Med sin tusenåriga västeuropeiska kulturtradition har Polen mycket att erbjuda. Studera polska och du får inblick i en rik kultur, ett spännande språk och en fascinerande historia. Du kan studera på grund- och avancerad nivå ända upp till forskarnivå eller lära dig mer om Polen på någon av våra fristående kurser.

Ämnesbeskrivning

Polska talas av cirka 50 miljoner människor varav 40 miljoner inom landets gränser. Kunskaper i polska ger tillgång till en helt ny kultur men är också värdefulla inom en rad olika områden.

På Stockholms universitet ges polska som nybörjarspråk. Efter två terminers studier kan du samtala i vardagliga situationer samt läsa och skriva på polska med hjälp av ordbok. På högre nivåer förbättras din språkförmåga och du får fördjupade kunskaper om polsk kultur och samhälle. Du introduceras efter hand till språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder för att slutligen skriva examensarbete i polska.

Studierna ger dig även möjlighet att läsa polska i Polen genom något av institutionens utbytesavtal med universitet runtom i landet.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i polska kan vara en konkurrensfördel eller ett komplement till andra utbildningar som journalistik, statsvetenskap och ekonomi. Våra före detta studenter är efterfrågade inom massmedia, näringsliv, EU och på olika departement samt som lärare, översättare och tolkar.

För dig som är yrkesverksam kan en fristående kurs om Polen vara kompetenshöjande. Om du har en lärarutbildning och vill komplettera din behörighet för att bli modersmålslärare kan du läsa 30 hp polska hos oss.

Forskarutbildningen inom slaviska språk med inriktning mot polska förbereder dig för vidare karriär inom forskning och högre utbildning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Utbildningen på forskarnivå i polska har slaviska språk som huvudområde och tre inriktningar: språk-, litteratur- och kulturvetenskap.

Examen

För att få en kandidatexamen i polska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i polska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskning bedrivs inom litteratur, kultur- och idéhistoria samt språk. Forskning i polsk litteratur har en lång tradition av textstudier och texttolkning. Många nytolkningar av polska moderna litterära verk har presenterats, liksom verk från äldre epoker, med en ny syn på 1800-talets prosa, romantik, nyromantik och barock.

Ett speciellt intresse för översättning och översättningsteori har utvecklats, till viss grad i nära samband med forskarnas eget arbete med översättningar av både poesi och prosaverk. Översättning av komplexa narrativa röster i svensk och polsk skönlitteratur är ett nytt forskningsområde i gränslandet mellan lingvistik och litteratur.

Även problematik rörande identiteter och deras koppling till postmoderna, moderna och tidigmoderna texter och artefakter har fått tilltagande uppmärksamhet inom den polonistiska forskningen vid institutionen.