Stockholms universitet

Svenska som andraspråk

Vill du undervisa i svenska för andraspråkstalare? Är du nyfiken på hur sociala och psykologiska faktorer påverkar hur vi lär oss svenska? Vill du veta vad som är specifikt för svenskan i jämförelse med andra språk? Då är ämnet svenska som andraspråk något för dig!

Marknadsföringsbild 2024
För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning behöver du, utöver giltig lärarlegitimation, ett visst antal högskolepoäng i ämnet. Foto: Sean Kong/Unsplash

Ämnesbeskrivning

Svenska som andraspråk är ett stort och brett ämnesområde. Sverige är ett mångspråkigt samhälle vilket märks både i skolan och på arbetsplatser och det ställer stora krav på lärare, andra utbildare, myndigheter och andra organisationer.

Våra kurser och program i svenska som andraspråk ger dig goda förutsättningar att stödja andraspråkstalares inlärning. Du får kunskaper om hur sociala, psykologiska och individuella faktorer påverkar hur man lär sig ett nytt språk. Genom att jämföra olika språk lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan.

Du lär dig att analysera talat språk och skrivna texter, får arbeta med frågor om läs- och skrivutveckling i flerspråkigt perspektiv och får även lära dig mer om bedömning av svenska som andraspråk hos barn, ungdomar och vuxna. I språk- och kulturmöten är bland annat begrepp som identitet, tillhörighet och etnicitet viktiga och du lär dig att relatera dessa begrepp till inlärningssituationer.

När du studerar universitetsämnet svenska som andraspråk behöver du ha goda kunskaper i svenska. Ingen egen språkfärdighetsträning i svenska ingår i kurserna.

Så blir du behörig att undervisa i svenska som andraspråk

För att bli behörig att undervisa i svenska som andraspråk i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning behöver du, utöver giltig lärarlegitimation, ett visst antal högskolepoäng i ämnet.

  • 30 hp för undervisning i grundskolan åk 1–6 (15 hp om du är behörig i svenska)
  • 30 hp för undervisning på SFI
  • 45 hp för undervisning på grundläggande vuxenutbildning och i grundskolan åk 7–9
  • 90 hp för undervisning på gymnasienivå

Hos oss kan du läsa upp till 90 hp svenska som andraspråk på grundnivå inom våra tre kurspaket. Kurspaketen bygger på varandra och du börjar med kurspaket I för att sedan fortsätta med kurspaket II och III. Varje kurspaket består av tre till fyra kurser. Du kan också välja att läsa enstaka kurser inom kurspaketen. 

Kurspaket Svenska som andraspråk I

Kurspaket Svenska som andraspråk II, 30 hp

Kurspaket Svenska som andraspråk III med didaktisk inriktning, 30 hp

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet, 30 hp

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot språkbruk, 30 hp

Du kan också läsa svenska som andraspråk som inriktning inom lärarprogrammet och svenska som andraspråk på avancerad nivå.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i svenska som andraspråk är värdefulla inom alla yrkesområden som har med människor att göra. 

För lärare med kompetens i svenska som andraspråk är arbetsmarknaden bred. Du får möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar och med olika språkliga och kulturella bakgrunder inom bland annat grund- och gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning, inklusive sfi.

Kunskaper i svenska som andraspråk är också värdefulla för dig som vill arbeta med rekrytering, HR, provkonstruktion, språkbedömning, samordning av utbildning och i andra roller inom utbildning. 

Utbildningar inom ämnet

Vi erbjuder kurser på både grundnivå och avancerad nivå varje termin och program på avancerad nivå, oftast med start på höstterminer.

Här hittar du fler kurser i svenska som andraspråk på avancerad nivå

Examen

Forskning inom ämnet

Forskning inom svenska som andraspråk (sva) bedrivs vid de tre enheter som gemensamt är involverade i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå; Institutionen för ämnesdidaktik, Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och Centrum för tvåspråkighetsforskning (som är en del av Svefler).

Vi bedriver både teoretisk och praktisk forskning inom områden som andraspråksinlärning, litteracitet på ett andraspråk och sociolingvistiska perspektiv på bedömning. Forskningen täcker sociolingvistiska, psykolingvistiska, och kognitiva aspekter av flerspråkighet och språkinlärning.

Forskningsämnet Svenska som andraspråk

Forskarna kommer dels från forskningsämnena Svenska och nordiska språk samt Tvåspråkighet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, dels från Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik.

  • Kontakt

    Studievägledning och -administration – Svenska som andraspråk (sva)
    Studievägledning och -administration: Svenska som andraspråk (sva)