Stockholms universitet logo, länk till startsida

Svenska som andraspråk

Är du nyfiken på hur sociala eller psykologiska faktorer påverkar hur vi lär oss svenska? Vill du arbeta med undervisning i svenska för andraspråkstalare? Vill du veta mer om likheter och skillnader mellan världens språk och vad som är specifikt för svenskan? Då kan ämnet svenska som andraspråk vara något för dig!

Ämnesbeskrivning

Svenska som andraspråk är ett stort och brett ämnesområde. Fokus ligger på hur andraspråksinlärning går till och hur inlärningen bäst stöds i undervisningen. Du får kunskaper om hur sociala, psykologiska och individuella faktorer påverkar hur man lär sig ett nytt språk.

Genom att jämföra olika språk lär du dig om likheter, skillnader och släktskap mellan världens språk och om vad som är specifikt för svenskan.

På kurserna tar vi upp frågor om lärande på ett andraspråk, litteracitet hos flerspråkiga och andraspråksanvändare samt frågor om undervisning. Vi tar också upp funktionella och sociala perspektiv på andraspråksanvändning i tal och skrift.

Du lär dig att analysera talat språk och skrivna texter, får arbeta med frågor om läs- och skrivutveckling i flerspråkigt perspektiv och får även lära dig mer om bedömning av svenska som andraspråk. I språk- och kulturmöten är bland annat begrepp som identitet, tillhörighet och etnicitet viktiga och du lär dig att relatera dessa begrepp till inlärningssituationer.

När du studerar universitetsämnet svenska som andraspråk behöver du ha goda kunskaper i svenska. Ingen egen språkfärdighetsträning i svenska ingår i kurserna.

Se även:

Svenska som andraspråks sajt

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i svenska som andraspråk är värdefulla inom alla yrkesområden som har med människor att göra. För lärare med kompetens i svenska som andraspråk är arbetsmarknaden bred. Du får möjlighet att arbeta med människor i alla åldrar och med olika språkliga och kulturella bakgrunder inom bland annat grund- och gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning, inklusive sfi.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Forskning inom svenska som andraspråk (sva) bedrivs vid de tre enheter som gemensamt är involverade i utbildningen på grund- och avancerad nivå; Institutionen för ämnesdidaktik, Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler) och Centrum för tvåspråkighetsforskning (som är en del av Svefler).

Vi bedriver både teoretisk och praktisk forskning inom områden som andraspråksinlärning, litteracitet på ett andraspråk och sociolingvistiska perspektiv på bedömning. Forskningen täcker sociolingvistiska, psykolingvistiska, och kognitiva aspekter av flerspråkighet och språkinlärning.

Forskningsämnet Svenska som andraspråk

Forskarna kommer dels från forskningsämnena Svenska och nordiska språk samt Tvåspråkighet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, dels från Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik.

 

Utbildning på forskarnivå

Är du en nyfiken person som drivs av att lära dig saker och att få veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet.

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Utbildning på forskarnivå

Institutionen för ämnesdidaktik
Utbildning på forskarnivå

  • Kontakt

    Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)