Stockholms universitet

Svenska som andraspråk är ett mångfacetterat forskningsämne med hög samhällsrelevans. Inom ämnet bedriver vi forskning om barns, ungas och vuxnas flerspråkighet, språkutveckling och språkanvändning i skola och andra formella och informella utbildningssammanhang, på arbetsplatser och i samhället.

Våra forskare studerar bland annat flerspråkig litteracitet (läsande och skrivande samt ämnesspråk), språk- och litteraturundervisning, interaktionella och multimodala aspekter av språk och lärande, grammatik och fonologi i ett andraspråksperspektiv samt bedömning av språklig kompetens. Även kommunikation på flerspråkiga arbetsplatser och det flerspråkiga samhällets språkpolitiska ideologier, policyer och förhållningssätt berörs. Forskningen täcker sociolingvistiska, psykolingvistiska, kognitiva och didaktiska aspekter av flerspråkighet och lärande. Dessa aspekter omfattar flera metodologiska ansatser, t.ex. etnografiska, text-, interaktions- och korpusbaserade samt experimentella EEG/ERP, Eye Tracking och beteendeexperiment, se Flerspråkighetslaboratoriet.

Flerspråkighetslaboratoriet

Forskarna kommer dels från forskningsämnena Svenska och nordiska språk samt Tvåspråkighet vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, dels från Svenska som andraspråk med didaktisk inriktning vid Institutionen för ämnesdidaktik.

Institutionen för svenska och flerspråkighet (su.se/svefler)

Institutionen för ämnesdidaktik (su.se/did)

Barn läser böcker i ett bibliotek. Foto: LightField. MostPhotos
På denna sida

Forskare

Niclas Abrahamsson

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Niclas 2023

Katrin Ahlgren

Universitetslektor, Docent

Institutionen för ämnesdidaktik
Katrin Ahlgren

José Alemán Bañón

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
JAB

Tatiana Antontchik

Administrativ studierektor, Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tatiana Antontchik

Julia Backelin Forsberg

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Julia, i hästsvans, tittar över axeln och ler.

Emanuel Bylund Spångberg

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
EBS

Johanna Einarsson

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
$alt

Ylva Falk

Universitetslektor

Institutionen för ämnesdidaktik
Ylva Falk

Kamilla György Ullholm

Universitetslektor

Institutionen för ämnesdidaktik
Kamilla György Ullholm

Christina Hedman

Professor

Institutionen för ämnesdidaktik
Christina Hedman

Gunilla Jansson

Professor emerita

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Gunilla Jansson. Foto: Johan Asplund

Maria Lim Falk

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Maria Lim Falk Foto: Linnea Bengtsson

Dorota Lubinska

Universitetslektor

Institutionen för ämnesdidaktik
Dorota 3

Ulrika Magnusson

Universitetslektor, Docent

Institutionen för ämnesdidaktik

Goran Maljan

Adjunkt

Institutionen för svenska och flerspråkighet
GM3

Marie Nelson

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Marie Nelson

Catrin Norrby

Prodekanus, Professor i nordiska språk

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Catrin Norrby. Foto: Pia Nordin

Gunnar Norrman

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Image

Enni Paul

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och didaktik
Enni Paul

Anna Persson

Adjunkt, doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Anna Persson. Foto: Pia Nordin

Anders Philipsson

Universitetslektor, Bitr prefekt GN/AN

Institutionen för ämnesdidaktik
Anders_Philipsson

Olof Poignant

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet

Marta Quevedo Rodriguez

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Marta Quevedo

Azar Raoufi Masouleh

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Azar Raoufi Masouleh

Jenny Rosén

Universitetslektor, Docent

Institutionen för ämnesdidaktik
Foto av Maria Brunzell

Maria Rydell

Docent, Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Maria Rydell

Karin Sandwall

Projektledare

Institutionen för ämnesdidaktik
Karin Sandwall

Susan Sayehli

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Susan Sayehli

Karin Sheikhi

Universitetslektor, SR svenska som andraspråk didaktisk inriktn

Institutionen för ämnesdidaktik

Klara Skogmyr Marian

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Profile pic. Dec. 2021

Gunlög Sundberg

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Gunlög Sundberg

Maryann Su Lin Tan

Doktorand

Institutionen för svenska och flerspråkighet
MT

Jeanna Wennerberg

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Jeanna Wennerberg

Forskargrupper

Forskningsprojekt

Nyheter

Verksamhet kopplad till ämnet

Forskning inom svenska som andraspråk bedrivs vid de tre enheter som gemensamt är involverade i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå: Svenska och nordiska språk och Centrum för tvåspråkighetsforskning (enheter vid Institutionen för svenska och flerspråkighet (Svefler)) samt Institutionen för ämnesdidaktik.

Institutionen för svenska och flerspråkighet Institutionen för ämnesdidaktik