NC ger distanskurs om hur ökad läsförståelse ger ökade ämneskunskaper

Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet ger under vårterminen 2024 en distanskurs för dig som är verksam ämneslärare, där du får konkreta verktyg för hur du kan stötta dina elevers läsförståelse. Kursen är kostnadsfri. Anmäl dig senast 15 december.

Ung pojke läser
Vårterminen 2024 startar Nationellt centrum för svenska som andraspråk en distanskurs för verksamma ämneslärare. Anmäl dig senast 15 december. Foto: Karin Bjerregaard Portillo.

Har dina elever svårt att förstå och visa sina ämneskunskaper när de läser och skriver i ditt ämne? I takt med att eleverna blir äldre blir det allt viktigare att de kan ta till sig innehållet i faktatexter. Därför behöver lärare i alla ämnen kunskaper om hur de kan stötta eleverna i att läsa och skriva ämnestexter.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) startar i januari distanskursen Ökad läsförståelse – ökade ämneskunskaper. Kursen riktar sig till dig som är verksam ämneslärare och vill få ökade kunskaper om och konkreta verktyg för hur du kan stötta dina elevers läsförståelse. Du får också idéer om olika sätt att skapa texter för att bearbeta läsningen. Innehållet i kursen är undervisningsnära och forskningsbaserat. Vi utgår från ett andraspråksperspektiv på lärande, något som visat sig gynna alla elevers språk- och kunskapsutveckling.

 

Om kursen

Kursens primära målgrupp är ämneslärare i grundskolans åk 7–9, i gymnasieskolan och på komvux, som undervisar i ämnen där eleverna läser och skriver många faktatexter. Kursen kan även vara relevant för lärare i svenska/svenska som andraspråk.

Kurstillfällen

Fem digitala kurstillfällen à 3,5 timmar under vårterminen 2024.

Kursdatum: 16/1, 6/2, 12/3, 9/4 och 7/5
Tid: kl 13.30–17.00

UPPLÄGG

Under kurstillfällena varvar vi föreläsningar med modellering av arbetssätt. Mellan kurstillfällena läser du några kortare texter och genomför en uppgift i din undervisning. Vi reflekterar över de lästa texterna och utbyter erfarenheter kring de prövade arbetssätten.

Kurslitteraturen är begränsad och ingen examination ingår. Efter avslutad kurs ges ett kursintyg, men inga högskolepoäng. 

KOSTNAD

Det är kostnadsfritt att delta, men anmälan är bindande.

FRÅGOR OCH INFORMATION

Om du undrar något kring kursen kan du kontakta Kristina Aldén: kristina.alden@su.se eller Mikael Olofsson: mikael.olofsson@su.se.

Anmälan

Anmäl dig senast 15 december.

Antalet platser är begränsat. Kursen genomförs under förutsättning att det finns tillräckligt antal sökande.
 

Anmäl dig här