Stockholms universitet

Forskargrupp Intensivsvenska

Forskargruppen Intensivsvenska fokuserar på flerspråkiga elevers lärande och språkutveckling, avkodning/kodning för alla fyra språkfärdigheterna, språk- och kunskapsutveckling i alla skolämnen, hållbar skolutveckling och kollektivt kapacitetsbyggande. Vi driver forsknings- och samverkansprojekt med lärare, rektorer, huvudmän och Skolverket.

Forskargruppen Intensivsvenska arbetar med projekt som syftar till att bidra till att

  • förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever på introduktionsprogrammen att få goda och likvärdiga möjligheter att nå utbildningens mål. Läs mer om projektet Samsyn:

Samsyn (SU forskningskatalog), su.se/svefler/samsyn

Samsyn (Skolverket)

Samsyn (Intensivsvenska)

Intensivsvenska 2016–2020

  • förbättra förutsättningarna för nyanlända och flerspråkiga elever att bli fullt litterata på svenska och därmed kunna nå målen i skolämnena på kortare tid. Läs om litterarisering och projektet Samsas:

Samsas (SU forskningskatalog), su.se/svefler/samsas

Samsas (Intensivsvenska)

Gruppmedlemmar

Gruppansvariga

Maria Lim Falk

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Maria Lim Falk Foto: Linnea Bengtsson

Medlemmar

Julia Backelin Forsberg

Universitetslektor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Julia, i hästsvans, tittar över axeln och ler.

Helena Bani-Shoraka

Universitetslektor, Studierektor tolkning

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Helena Bani-Shoraka

Anna-Mia Bergkvist

Projektledare

Områdeskansliet för humanvetenskap
Anna-Mia Bergkvist

Mikaela Eek

Adjunkt

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Mikaela Eek. Foto: Helena Bani-Shoraka

Olle Josephson

Professor emeritus i nordiska språk

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Olle Josephson. Foto: Pia Nordin

Monica Karlsson

Gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och tyska

Sjödalsgymnasiet i Huddinge

Johanna Prytz

Postdoktor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
JPSHSU

Sally Ramberg

Amanuens

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Sally Ramberg. Foto: Helena Bani-Shoraka

Tomas Riad

Professor

Institutionen för svenska och flerspråkighet
Tomas Riad, waf 2015

Forskningsprojekt

Publikationer

Nyheter

Kalender