Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet

Kurspaketet ger dig fördjupade kunskaper inom ämnesområdet svenska som andraspråk med fokus på forskning om andraspråksinlärning och andra aspekter av flerspråkighet. Kursen ger även fördjupad förtrogenhet med vetenskapligt arbetssätt.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet startar varje vårtermin.

I paketet ingår följande kurser:

OBS! Du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kurspaketet ges som fristående kurs på halvfart distans. På distans omfattar kurspaketet fyra till sex träffar på campus per termin, det vill säga åtta till tolv träffar under hela kurspaketet. Vissa av träffarna samordnas, vilket innebär att avslut av en delkurs samt uppstart av nästa delkurs är förlagda till två på varandra följande dagar.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vårterminen 2022
  Schema Vt-22 distans Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet – termin 1

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)