Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet

Kurspaket tre av tre, med inriktning mot flerspråkighet, ger dig djupa kunskaper om forskning om flerspråkighet, utifrån bland annat psykolingvistiska och sociala aspekter. Kurspaketet avslutas med ett självständigt arbete som kan användas i en kandidatexamen. Kurspaketet ger dig som redan är legitimerad lärare behörighet att undervisa på gymnasienivå.

Vad är det för samhälleliga och kognitiva faktorer som påverkar hur inlärning av svenska som andraspråk går till? Det tredje och avslutande kurspaketet på grundnivå ger dig både breda och djupa kunskaper inom aktuell forskning om två- och flerspråkighet. Här får du chans att själv ingående studera ett område inom flerspråkighet som ska presenteras som en kandidatuppsats. Ämnet väljer du själv i samråd med handledare.

Efter avslutat kurspaket har du tillägnat dig 90 hp i svenska som andraspråk med inriktning flerspråkighet och kan undervisa på SFI, alla grundskolans årskurser, grundläggande vuxenutbildning och gymnasienivå. Du kommer ha kompetenser som är mycket efterfrågade på dagens arbetsmarknad inom all form av utbildning inom svenska som andraspråk.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet startar varje vårtermin och ges på distans.

I kurspaketet ingår tre kurser. På de länkade kurssidorna kan du läsa mer om varje kurs:

Teori och metod i andraspråksforskning (CTS311) 7,5 hp 

Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet (CTS312) 7,5 hp 

Svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet - kandidatkurs (CTS313) 15 hp 

Observera att du behöver ha goda kunskaper i svenska, då egen språkfärdighetsträning inte ingår i kurserna.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs eller som campusförlagd kurs enligt angivelse för respektive tillfälle för kursen.

  Campusförlagd kurs

  Undervisningen på den campusförlagda kursen sker i form av obligatoriska föreläsningar och seminarier.  

  Distanskurs

  Undervisningen sker i form av obligatoriska träffar på Zoom och aktiviteter i kursplattformen. 

  Läs mer om att studera på distans

  För mer information, se kursplanen för respektive kurs. 

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Vårterminen 2023
  Schema Vt-23 Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet, halvfart distans

  Höstterminen 2023

  Schema CTS300 HT 2023 termin 2

 • Kontakt

  Studievägledning och -administration: Svenska som andraspråk (sva)