Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet

Kursen ger fördjupning inom en del av flerspråkighetsområdet. Varje termin ges en eller flera kurser med inriktning antingen på kognitiva, samhälleliga eller inlärningsaspekter av två- och flerspråkighet. Vårterminen 2022 ger vi fördjupningskursen Den tvåspråkiga individen.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet »

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen ges som distanskurs.

  Distanskurs

  Två obligatoriska träffar ingår i distanskursen. Utöver träffarna består undervisningen av nätbaserade aktiviteter.

  Läs mer om att studera på distans »

  Viktig studieinformation

  Viktig studieinformation (Svefler 2021-09-01) (803 Kb)

  Examination

  Examinationsformerna varierar beroende på vilken fördjupningskurs som ges respektive termin. Se mer info om examinationsformerna för respektive fördjupningskurs nedan.

  • Andraspråksforskning, 7,5 hp:
   Campus: Examination sker genom muntliga referat och deltagande i diskussion av dessa, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en avslutande hemtentamen.
   Distans: Examination sker genom deltagande i nätbaserade diskussioner, skriftliga inlämningsuppgifter, samt en avslutande hemtentamen.
  • Den tvåspråkiga individen, 7,5 hp:
   Kursen examineras genom hemtentamen.
  • Sociolingvistik forskning om flerspråkighet, 7,5 hp:
   Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga redovisningar samt hemtentamen.

  Examinator

  HT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (129 Kb)

  VT22 Examinatorer Institutionen för svenska och flerspråkighet (version 2) (707 Kb)

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Schema Vt-22 CTS312 halvfart distans

 • Kurslitteratur

 • Kontakt

  Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)