Stockholms universitet
Go to this page on our english site

SVA III: Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet

Kursen ger fördjupning inom en del av flerspråkighetsområdet. Varje termin ges en eller flera kurser med inriktning antingen på kognitiva, samhälleliga eller inlärningsaspekter av två- och flerspråkighet. Vårterminen 2024 ger vi fördjupningskursen Den tvåspråkiga individen.

Kursen vänder sig till dig som kan svenska språket mycket bra. Det ingår inte någon färdighetsträning i denna kurs.

Om du vill läsa kursen Fördjupning i svenska som andraspråk med inriktning mot flerspråkighet så ska du söka till Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet.

Kurspaket Svenska som andraspråk III med inriktning mot flerspråkighet »