Stockholms universitet logo, länk till startsida

Arabiska

Arabiska är ett av de fem största språken i världen och det huvudsakliga språket i större delen av Mellanöstern och Nordafrika. I dag talas språket av cirka 300 miljoner människor. När du lär dig arabiska får du inblick i en lång och rik kulturtradition samt kunskap och förståelse för det samtida Mellanöstern och Nordafrika.

När du lär dig arabiska vid Stockholms universitet får du grundliga kunskaper i det arabiska språket och kunskap om litteratur, historia, religion, ekonomi, politik och samhällsutveckling i Mellanöstern och Nordafrika.

Kurserna ger dig teoretiska och praktiska färdigheter som du kan använda dig av i både arbetslivet och vid fortsatta akademiska studier. Du lär dig den moderna standardarabiskan och får även möjlighet att studera någon av de arabiska dialekterna.


Arbetsmarknad och karriär

De flesta som läser arabiska har kombinerat sina språkstudier med andra ämnen som till exempel statsvetenskap, företagsekonomi, etnologi, pedagogik, sociologi, historia och lingvistik. Genom det har de fått jobb inom svenska myndigheter som Migrationsverket eller Sida, inom handel och media eller vid internationella organisationer, men också som tolkar, bland annat inom rättsväsendet.


Utbildningar inom ämnet

Examen


Forskning inom ämnet

Vid Stockholms universitet bedrivs forskning inom litteratur, historia och sociolingvistik.