Stockholms universitet logo, länk till startsida

Engelska

Hur bra är din engelska? Är du intresserad av att studera i en internationell miljö och fördjupa dig i den engelskspråkiga litteraturen? Eller av att få veta mer om det engelska språkets historia och hur det används i dag? Eller kanske lära dig hur man skriver bra texter på engelska? Då är engelska ämnet för dig.

Som modersmål talas engelska av mellan 350 och 400 miljoner människor och minst lika många använder språket som officiellt andraspråk. Engelska institutionen är en internationell institution med studenter och lärare från många delar av världen.

Vi erbjuder en varierad och bred utbildning på både grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildning med såväl språkfärdighetsträning som studier i skönlitteratur, språkvetenskap och akademiskt skrivande.

Kurserna ger både praktisk erfarenhet av språket och teoretiska kunskaper inom ett antal områden med undervisning av lärare med stark forskningsprofil. Hos oss kan du exempelvis studera äldre och modern engelska såväl som världslitteratur, engelska som lingua franca och sociolingvistik (språket i relation till samhället), lyrik, kreativt skrivande och mycket mer.

Vi erbjuder också fristående deltidskurser inom både muntlig och skriftlig kommunikation, kulturstudier, liksom kurser om berömda litterära verk och akademiskt och kreativt skrivande på engelska.


Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i engelska är värdefulla oavsett hur dina framtidsplaner ser ut. Att behärska engelska är nödvändigt för de flesta typer av studier och inom många yrken är god engelska en förutsättning. Såväl jurister som ekonomer, läkare och journalister förväntas kunna använda engelska.

Studier i engelska leder till många yrken, alltifrån undervisning, forskning och översättning till arbete inom media, kultur, offentlig förvaltning, industri, handel och turism och mycket mer.


Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i engelska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i engelska läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen


Forskning inom ämnet