Stockholms universitet

Engelska

Är du intresserad av hur det engelska språket används? Älskar du att läsa på engelska och vill förstå berättelser, pjäser eller dikter skrivna på engelska bättre? Vill du studera i en internationell och levande miljö?

Ämnesbeskrivning

Engelska är världens första andraspråk och används dagligen av nära en miljard människor världen över. På Engelska institutionen möts studenter och lärare från hela världen.

Våra kurser och program behandlar i huvudsak två områden, engelsk lingvistik och engelsk litteratur.

Inom engelsk lingvistik lär du dig vad språk är och hur det fungerar. Du lär dig också hur du kan anpassa ditt språk till olika situationer.

Inom engelsk litteratur undersöker du vilken roll berättelser, pjäser och dikter spelar i samhället och du får verktyg som hjälper dig att förstå hur litterära texter används. Du lär dig också om den engelska litteraturens rika historia, från Shakespeare till Zadie Smith.

Många kurser på grundnivå innehåller både lingvistik och litteratur. Du utbildas inom båda områdena, samtidigt som du lär dig att förbättra din språkfärdighet. Vi erbjuder även deltidskurser inom områden som kulturstudier eller akademiskt och kreativt skrivande.

På mer avancerad nivå kan du välja att fördjupa dina kunskaper inom ett område i engelsk lingvistik eller engelsk litteratur, eller förbättra din förmåga att använda akademisk engelska i olika forskningssammanhang.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i engelska är värdefulla oavsett hur dina framtidsplaner ser ut. Att behärska engelska är nödvändigt för de flesta typer av studier och inom många yrken är god engelska en förutsättning. Såväl jurister som ekonomer, läkare och journalister förväntas kunna använda engelska.

Studier i engelska leder till många yrken, alltifrån undervisning, forskning och översättning till arbete inom media, kultur, offentlig förvaltning, industri, handel och turism och mycket mer.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Forskarutbildningen i engelska är inriktad på engelsk språkvetenskap eller engelsk litteraturvetenskap.

    Läs mer om vår forskarutbildning

Examen

För att få en kandidatexamen i engelska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i engelska läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet