Stockholms universitet

Nederländska

Vill du veta mer om Nederländerna och Flandern? Att studera nederländska ger tillgång till detta spännande språkområde vid Nordsjön och dess kultur. Stockholms universitet är det enda universitetet i Sverige som erbjuder utbildning i nederländska och i språkområdets litteratur, kultur och historia.

Ämnesbeskrivning

Nederländerna och Flandern i norra delen av Belgien är kända bland annat för att vara starka handelsnationer, för lång konsttradition och för sina vackra, historiska städer. Ibland benämner man språket också holländska eller flamländska. Kärt barn har många namn, sägs det, men officiellt heter språket nederländska. I Europa talas språket av sammanlagt 23 miljoner människor men det är även officiellt språk i Surinam och i Karibien på öarna Sint Maarten, Aruba och Curaçao. Nederländska är ett språk med räckvidd.

Nederländska är förhållandevis lätt att lära sig eftersom det är närbesläktat med svenska. Redan efter en termins studier kan du tala i vardagliga situationer, skriva på nederländska och läsa språkområdets litteratur i original. Dessutom får du breda kunskaper om Nederländernas och Flanderns samhälle, historia och kultur. På högre nivåer fördjupar du dina kunskaper i språket och både litteratur- och språkvetenskap är en del av utbildningen.

Om du inte kan studera nederländska på plats i Stockholm kan du läsa våra två distanskurser. Då lär du dig att läsa texter och får en bas i talad och skriven nederländska. Under din utbildning har du möjlighet att åka på erasmusutbyte till ett nederländskt eller belgiskt universitet och studera nederländska på plats. Som student kan du också få delta i den populära sommarkursen i Gent i Flandern.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i nederländska kan vara en konkurrensfördel eller ett komplement till andra utbildningar som journalistik, statsvetenskap och ekonomi. Våra före detta studenter är efterfrågade inom näringsliv, EU och på olika departement samt som språkgranskare, översättare och tolkar.

Utbildningar inom ämnet

Examen

Forskning inom ämnet

Det är endast vid Stockholms universitet som det bedrivs forskning i nederländsk språk- och översättningsvetenskap i Sverige. Avdelningens forskare har ett nära samarbete med forskningsinstitutioner och andra organisationer i Nederländerna och Belgien samt anlitas även som gästlärare vid andra universitet.

Vid nederländska avdelningen bedrivs forskning inom översättningsvetenskap med inriktning på deskriptiv översättningsvetenskap och nederländsk och flamländsk barn- och ungdomslitteratur. Fokus ligger på hur språk och texter skapas och formas inom sina sociala och kulturella kontexter.

Ett centralt tema är gestaltning av barn i (översatta) texter. Det forskas vid avdelningen även om semantiska skillnader mellan nederländska och svenska. Den kontrastiva semantikforskningen kopplas också till forskningsfältet tredjespråkinlärning hos vuxna och hur tidigare inlärda språk kan fungera som en resurs vid inlärningen av ytterligare språk genom att fokusera på så kallad tvärspråklig medvetenhet. Detta anknyter till språkfärdighetsundervisningen i nederländska vid Stockholms universitet.

I det språk- och kulturanalytiska perspektivet samt i forskningen om tredjespråksinlärning ligger dessutom ett stort fokus på att förankra forskningen i undervisningen och att stärka humanioras ställning i samhället.