Stockholms universitet

Klassiska språk

Latin och grekiska var Europas stora språk under antiken och även senare. De talas inte längre men påverkar oss ännu i hög grad; vi läser antik litteratur, ser grekiska dramer och använder dagligen låneord från de klassiska språken. Som en av grundvalarna för den västerländska kulturen har de präglat vårt tänkande och vårt sätt att uttrycka oss.

Flore und Blanscheflur
Flore und Blanscheflur, Universitätsbibliothek Heidelberg, Cod. Pal. germ. 362

Ämnesbeskrivning

Klassiska språk är en samlad benämning på grekiskan och latinet som talades och skrevs runt Medelhavet och i Europa från 700 f.Kr. till 1700-talet. Många länder där dessa språk användes har en spännande och rik historia och språken fortsätter att spela en viktig roll inom litteratur, konst, filosofi, språkforskning och vetenskap.

Alla kurser på avancerad nivå i grekiska och latin ingår i vår utbildning inom området Klassiska språk. Vår utbildning på grundnivå hittar du under respektive språk.

Utbildningen inom klassiska språk innebär en fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor från utbildningen på grundnivå. Du utvecklar dina förutsättningar för yrkesverksamhet samt förbereder för vidare studier på forskarnivå. Du får fördjupad insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete liksom fördjupad teori- och metodkunskap.

Kurser inom huvudområdet ges med både språk- och litteraturvetenskapligt innehåll. Du kommer att studera de olika språkens utveckling och variation och får lära dig vad som förenar och skiljer språken åt. Du lär dig hur litteraturen på dessa språk har utvecklat sig och hur de verken förhåller sig till varandra utifrån ett komparativt perspektiv. Insikterna tillämpas och fördjupas inom valda språkområden. Undervisningen kan komma att ges på engelska.

De examensgivande utbildningarna i huvudområdet omfattar masterexamen med inriktningar mot de två språken med antingen språk- eller litteraturvetenskaplig inriktning samt medeltidsstudier.

Arbetsmarknad och karriär

Att studera Klassiska språk öppnar dörrar till en arbetsmarknad som värdesätter interkulturell och historisk kompetens. Dessa studier ger dig en bred kompetens och analytiska verktyg som hjälper dig att tänka självständigt och kreativt.

Efter studier i Klassiska språk är du lämplig att arbeta inom områden som språkforskning, historia och kultursektorn såsom museer, bibliotek och förlag. Du kan även jobba med översättning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Vi erbjuder forskarutbildning i Klassiska språk med inriktning mot antik grekiska eller latin.

Examen

För att få en masterexamen i Klassiska språk kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Inom ämnet Klassiska språk bedrivs forskning främst inom det språkvetenskapliga området samt texteditering och vetenskapliga undersökningar inom det filologiska området.

  • Kontakt

    Studentexpedition - franska, antik grekiska och latin
    Studievägledare Spanska, Portugisiska, Klassiska språk (grekiska & latin) och Romanska språk
    Studierektor Latin & grekiska