Stockholms universitet

Tjeckiska

Vill du lära dig något nytt och spännande? Studier i tjeckiska ger dig tillgång till ett språk och ett land med djupa kulturella rötter mitt i Europa. Det som i dag är Tjeckien har ofta ansetts vara en bro mellan västra och östra delen av kontinenten och den tjeckiska kulturen och moderna industrin är av världsklass.

Ämnesbeskrivning

Tjeckiska talas av omkring 11 miljoner människor. Efter den s.k. sammetsrevolutionen 1989 har landet utvecklats till en demokrati med god ekonomisk tillväxt dit många åker för att studera och arbeta. Det har också blivit ett populärt turistmål med sina välbevarade historiska städer, slott, kurorter och sin vackra natur.

På Stockholms universitet ges tjeckiska som nybörjarspråk. Efter två terminers heltidsstudier i tjeckiska kan du samtala i vardagliga situationer samt läsa och skriva på tjeckiska med hjälp av ordbok. Under hela utbildningen får du läsa tjeckisk litteratur, öva dig på att översätta och lära dig om Tjeckiens historia, kultur och samhällsutveckling.

Du introduceras efter hand till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder för att slutligen skriva din uppsats i tjeckiska. Utbildningen ger dig även möjlighet att studera tjeckiska i Tjeckien genom något av institutionens utbytesavtal med universitet i Prag och Brno.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i tjeckiska kan vara en konkurrensfördel och ett komplement till andra utbildningar som journalistik, statsvetenskap och ekonomi.

Våra före detta studenter är efterfrågade inom massmedia, näringslivet, EU och på olika departement samt som översättare och tolkar. För dig som redan är yrkesverksam kan en fristående kurs om Tjeckien vara kompetenshöjande.

Forskarutbildningen inom slaviska språk med inriktning mot tjeckiska förbereder dig för vidare karriär inom forskning och högre utbildning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Utbildningen på forskarnivå i tjeckiska har slaviska språk som huvudområde och tre inriktningar: språk-, litteratur- och kulturvetenskap.

Examen

För att få en kandidatexamen i tjeckiska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i tjeckiska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskning i tjeckiska bedrivs för närvarande framför allt inom språkvetenskap. Forskningen på institutionen omfattar flera områden: lexikologi, lexikografi, lexikal semantik, diskursanalys, inklusive politisk diskurs, samt korpuslingvistik och sociolingvistik.

Inom diskursanalys analyseras politiska texter och medietexter från olika tidsperioder. Inom forskningen i lexikologi används olika metoder, som till exempel korpusundersökningar.