Stockholms universitet

Svenska

Vill du arbeta med kommunikation, språk och skrivande i framtiden? Eller är du intresserad av hur språk skapar mening och fungerar i teori och praktik? Kurserna i svenska innehåller teorier om och praktisk träning i skrivet och talat språk. Du lär dig att beskriva språket, analysera språkanvändning och utvecklar din egen kommunikativa förmåga.

Ämnesbeskrivning

I ämnet svenska får du lära dig om språkets struktur och språkets roll i samhälle och skola. Du får bland annat studera frågor som rör språkattityder, språkliga förändringsprocesser och hur språkbruket varierar med till exempel ålder, kön, region och social tillhörighet. Medvetenhet om relationen avsändare - mottagare är viktig för den som vill kommunicera klart.

Vi ger dig möjlighet att träna upp dina färdigheter i att använda språket i olika sammanhang, främst genom egen textproduktion där funktion och läsbarhet, genre, disposition, stil och språkriktighet är centrala delar i övningarna.

På våra fristående kurser Svenska I och II läser du grammatik och lär dig mer om olika slags texter och samtal, om bilders betydelse och hur hjärnan fungerar när vi använder språk. Du tränar också muntliga framträdanden och skriftlig färdighet i akademiska och professionella genrer. De fristående kurserna kan vara kärnan i en examen, men även ett bra komplement till andra ämnen.

På Kommunikatörsprogrammet utbildar du dig till en förtroendeskapande kommunikatör med praktiska färdigheter som är direkt tillämpbara i dagens komplexa medielandskap.

På Språkkonsultprogrammet utbildar du dig till språkkonsult. Då arbetar du exempelvis med att granska texter, skapa tydlighet och begriplighet, skriva informationsmaterial och ge råd i policyfrågor som rör språk på företag och myndigheter. I båda programmen ingår praktikperioder.

Se även institutionens webbplats:

Utbildning > Våra utbildningar > Svenska

Arbetsmarknad och karriär

Utbildning i ämnet svenska är en grund för arbeten inom kommunikation, information, marknadsföring, undervisning, pedagogik, administration, dokumentation, ledarskap samt inom medie- och förlagsvärlden. Kunskaper i och om kommunikation efterfrågas allt mer inom många yrken.

Väljer du Kommunikatörsprogrammet får du breda tillämpbara kunskaper om kommunikation och språk och kan arbeta som kommunikatör inom näringslivet eller offentlig sektor.

Går du Språkkonsultprogrammet lär du dig om svensk språkstruktur och svenskt språkbruk på djupet och får en specialiserad yrkesidentitet.

Utbildningar inom ämnet

Utbildning > Våra utbildningar > Svenska

Examen

Forskning inom ämnet

Inom svenska och nordiska språk ryms många olika infallsvinklar på språk och språkanvändning. Våra forskare studerar svenskan och de nordiska språken ur ett historiskt perspektiv, men också kommunikation i dagens mångspråkiga samhälle.

Läs mer om forskning inom svenska och nordiska språk

 

Utbildning på forskarnivå

Är du en nyfiken person som drivs av att lära dig saker och att få veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet.

Utbildning på forskarnivå

  • Kontakt

    Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk