Stockholms universitet

Ryska

Ryska är ett av världens största språk. Det är modersmål för cirka 170 miljoner, men det talas av många fler. Ryssland är ett kulturland med många betydande författare, bildkonstnärer och kompositörer. Med kunskaper i ryska kan du fördjupa din förståelse för dagens ryska samhälle och lära dig mer om en fascinerande kultur och spännande historia.

Ämnesbeskrivning

På Stockholms universitet erbjuds ryska från nybörjarnivå till forskarutbildning. Efter två terminers studier i ryska kan du samtala i vardagliga situationer samt läsa och skriva på ryska med hjälp av ordbok. Vid fortsatta studier kan du läsa och förstå ryska klassiker och modern rysk litteratur på originalspråket.

Studier i rysk historia, kultur och samhälle pågår under hela utbildningen. Du introduceras till språkvetenskapliga och litteraturvetenskapliga teorier och metoder med målet att skriva en uppsats i ryska. Du kan även läsa någon av våra fristående kurser om Ryssland, som inte kräver några kunskaper i ryska.

Arbetsmarknad och karriär

Kunskaper i ryska är en efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden. Våra studenter är verksamma inom massmedia, näringsliv, diplomati och på olika departement eller arbetar som översättare, tolkar och lärare.

Forskarutbildningen inom slaviska språk med inriktning mot ryska förbereder dig för vidare karriär inom forskning och högre utbildning.

Utbildningar inom ämnet

  • Utbildning på forskarnivå

    Utbildningen på forskarnivå i ryska har slaviska språk som huvudområde och tre inriktningar: språk-, litteratur- och kulturvetenskap.

Examen

För att få en kandidatexamen i ryska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

För att få en masterexamen i ryska kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Forskning i ryska bedrivs för närvarande inom språk-, litteratur- och kulturvetenskap. Forskningen inom språk omfattar flera områden inom såväl språkhistoria som modern lingvistik: lexikologi, lexikografi, lexikal och grammatisk semantik, syntax, diskursanalys (inklusive politisk diskurs), korpuslingvistik, barnspråksutveckling och tvåspråkighet samt textfilologi och digitalisering av kyrkslaviska och medeltidstexter.

Inom forskningen i rysk kultur studeras kulturmöten i förmodern och tidigmodern tid samt hur handskrifter producerats, spridits och använts i äldre tid.Forskningen inom det litterära området behandlar såväl prosa som poesi och rör författarskap från 1800-talet och framåt. Den öppnar sig också mot fält som översättningsforskning, världslitteratur och transspråkig litteratur.