Stockholms universitet logo, länk till startsida

Nordiska språk

Inom ämnet Nordiska språk kan du läsa historiskt inriktade kurser hos oss. Du lär dig att tolka runstenar och ortnamn, förstå fornisländska, medeltida svenska, läsa gamla handstilar och mycket annat. Om du är intresserad av historia och språk är det här kurser för dig.

På grundnivå kan du också läsa kurser i moderna nordiska språk. Vi ger kurser i danska och norska som går delvis på distans, delvis på campus. Kurserna är praktiskt inriktade så att du tränar förmågan att förstå och uttrycka dig i tal och skrift.

Ämnet Nordiska språk handlar om de nordiska språken och om texter från det nordiska språkområdet. Det kan delas in i en historisk och en modern inriktning.

Inom den historiska inriktningen studeras de nordiska språkens historia och utveckling, deras släktskap med varandra och de övriga indoeuropeiska språken. I kurserna lär du dig om exempelvis runstenar, ortnamn, handskrifter, handstilar, medeltida texter, fornsvenska, dialekter och fornisländska.

I den moderna inriktningen studerar du till exempel det nordiska språksamhället, interskandinavisk kommunikation eller de moderna nordiska språken, främst danska och norska, och texter och språkbruk från dessa områden.


Arbetsmarknad och karriär

Historiska kunskaper om språk är användbara på olika sätt i arbetslivet, exempelvis inom undervisning, guidning, bibliotek, arkiv, museer och förlag.

De moderna nordiska språken kan vara mycket användbara i arbetslivet. De nordiska länderna har delvis en gemensam arbetsmarknad, och Norge och Danmark tillhör Sveriges största handelspartners. För det mesta förstår vi varandra ganska bra i Norden, även om vi talar olika skandinaviska språk, men i arbetslivet krävs ofta en avancerad språkfärdighet och det kan du skaffa dig hos oss.


Utbildningar inom ämnet

Examen

För att få en kandidatexamen i nordiska språk läser du fristående kurser.

För att få en magister- eller masterexamen i nordiska språk läser du programmet.

Mer information på su.se/examen


Forskning inom ämnet

Vid institutionen bedrivs omfattande forskning om såväl språkstruktur som språkbruk, både i samtida och historiska kontexter.

Forskningen tar ofta sin utgångspunkt i texter av olika slag och undersöker till exempel hur texter fungerar och har fungerat i samhället, hur variation kan kopplas till kommunikativa syften och språkförändring och vad texter visar om det svenska språksystemet, både utifrån förstaspråks- och andraspråksperspektiv. Frågor som dessa uppmärksammas i såväl skrivna texter som i tal och samtal.