Stockholms universitet

Nordiska språk

Inom ämnet Nordiska språk kan du läsa danska, norska och historiskt inriktade kurser hos oss. Du lär dig att tolka runstenar och ortnamn, förstå fornisländska, medeltida svenska, läsa gamla handstilar och mycket annat. Om du är intresserad av språk och historia är det här kurser för dig.

Handskriven text med stor vackert målad enfang, samt danska och norska flaggan (bildmontage)
Text från Magnus Erikssons stadslag, kungabalken. B_154_19recto. Beskuren. Källa KB. Danska och norska flaggan. Foto: Voy resp. Maksym Kapliuk, MostPhotos. Bildmontage.

Ämnesbeskrivning

På grundnivå kan du också läsa kurser i moderna nordiska språk. Vi ger kurser i danska och norska som går på distans. Kurserna är praktiskt inriktade så att du tränar förmågan att förstå och uttrycka dig i tal och skrift.

Ämnet Nordiska språk handlar om de nordiska språken och om texter från det nordiska språkområdet. Det kan delas in i en historisk och en modern inriktning.

Inom den historiska inriktningen studeras de nordiska språkens historia och utveckling, deras släktskap med varandra och de övriga indoeuropeiska språken. I kurserna lär du dig om exempelvis runstenar, ortnamn, handskrifter, handstilar, medeltida texter, fornsvenska, dialekter och fornisländska.

I den moderna inriktningen studerar du till exempel det nordiska språksamhället, interskandinavisk kommunikation eller de moderna nordiska språken, främst danska och norska, och texter och språkbruk från dessa områden.

Se även institutionens webbplats:

Utbildning > Våra utbildningar > Nordiska språk

Arbetsmarknad och karriär

Historiska kunskaper om språk är användbara på olika sätt i arbetslivet, exempelvis inom undervisning, guidning, bibliotek, arkiv, museer och förlag.

De moderna nordiska språken kan vara mycket användbara i arbetslivet. De nordiska länderna har delvis en gemensam arbetsmarknad, och Norge och Danmark tillhör Sveriges största handelspartners. För det mesta förstår vi varandra ganska bra i Norden, även om vi talar olika skandinaviska språk, men i arbetslivet krävs ofta en avancerad språkfärdighet och det kan du skaffa dig hos oss.

Utbildningar inom ämnet

Rekommenderad kursordning inom Nordiska språk med historisk inriktning

Fler kurser i nordiska språk på avancerad nivå hittar du på länken nedan:

Kurser på avancerad nivå inom nordiska språk, svenska och svenska som andraspråk

Examen

  • För att få en kandidatexamen i nordiska språk läser du fristående kurser.
  • För att få en magister- eller masterexamen i nordiska språk läser du programmet.

Mer information på su.se/examen

Forskning inom ämnet

Inom svenska och nordiska språk ryms många olika infallsvinklar på språk och språkanvändning. Våra forskare studerar svenskan och de nordiska språken ur ett historiskt perspektiv, men också kommunikation i dagens mångspråkiga samhälle.

Läs mer om forskning inom svenska och nordiska språk

 

Utbildning på forskarnivå

Är du en nyfiken person som drivs av att lära dig saker och att få veta mer? Trivs du i den akademiska miljön? Utbildning på forskarnivå är en unik möjlighet att stanna upp, ställa frågor, hitta svar och försöka förstå ett ämne på djupet.

Utbildning på forskarnivå

  • Kontakt

    Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk