Foto: Pia Nordin
Foto: Pia Nordin
 

Britt Arvidsson

Rum: D 621
Telefon: 08-16 35 28
E-post: studievagledare.svenska.svefler@su.se

Adress:
Stockholms universitet
Institutionen för svenska och flerspråkighet
Studievägledare S/NS: Britt Arvidsson
106 91 STOCKHOLM

Vad kan studievägledaren hjälpa till med?

 

 

 

Inställda telefon- och besökstider torsdag 18 oktober.

Dag Telefontid Besökstid
Måndag 9–10 12.30–13.30
  16–17 17–18
Tisdag 10–11 12.30–13
Torsdag 9–10 10–11