Examen

När du är klar med dina studier och vill ta ut en examen ska du ansöka om att få ett examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda. Här hittar du även information om du behöver intyg med dina studiemeriter.

För att ta en examen kan du antingen läsa ett helt utbildningsprogram eller så kan du sätta ihop din egen examen med fristående kurser. 

Bygg din egen examen

 

Examensregler

Den högre utbildningen och alla examina är indelade i tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Varje ny nivå bygger på att du har studerat på tidigare nivå.

Generella examina och yrkesexamina kan avläggas både på grundnivå och avancerad nivå.

Examensregler

I examensbeskrivningarna anges vilka kurser som är obligatoriska inom ett visst huvudområde (ämne) och med en viss inriktning för att uppfylla kraven för en examen, oavsett om kurser läses fristående eller inom ett program.

Lokala examensbeskrivningar vid Stockholms universitet

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. För att få ett bevis över en viss examen måste kraven för denna examen vara uppfyllda. Du ansöker om examen hos universitetets examensenhet.

Ansök om examen

 

Intyg med studiemeriter

Det finns två sorters intyg:

  • studieintyg (resultatintyg) med de högskolepoäng du har sedan tidigare
  • registreringsintyg över pågående studier.
 

Kontakt

Studievägledning och -administration: Svenska och nordiska språk
Studievägledning och -administration: Lärarutbildningarna i svenska
Studievägledning och -administration: Svenska som andraspråk (sva)
Studievägledning och -administration: Tolkning
Studievägledning och -administration: Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
På denna sida