Kontakt

Välkommen att kontakta oss om forskning och utbildning på forskarnivå.

 

Forskningsansvariga

Forskningsansvarig – Svenska och nordiska språk
Forskningsansvarig – Tvåspråkighetsforskning
Forskningsansvarig – Översättningsvetenskap
 

Forskare (samtliga)

Här hittar du alla våra forskare, oavsett forskningsområde och -ämne. Doktorander finns under rubriken Doktorander, längre ned på den här sidan.

För respektive forskningsområdes och forskningsämnes forskare och doktorander, se rubrikerna längre ned på den här sidan: Forskare inom svenska och nordiska språk, Forskare inom tvåspråkighet, Forskare inom översättningsvetenskap.

 

Forskare inom svenska och nordiska språk (ämnesvis)

Våra forskare (inklusive doktorander) inom forskningsområdet Svenska och nordiska språks olika forskningsämnen hittar du i Stockholms universitets forskningskatalog:

Interaktion i det flerspråkiga Sverige

Struktur i svenskan och de nordiska språken

Svenska som andraspråk

Svensk och nordisk språkhistoria

Text och diskurs i det svenska språksamhället

Om du vet namnet på en forskare du söker, kan du antingen söka på webbplatsen eller gå till listan med institutionens samtliga medarbetare:

Om oss > Medarbetare

 

Forskare/doktorander i tvåspråkighet (ämnesvis)

Våra forskare (inklusive doktorander) inom forskningsområdet Tvåspråkighets hittar du i Stockholms universitets forskningskatalog under respektive forskningsämne

Den tvåspråkiga individen

Flerspråkighet och samhälle

Svenska som andraspråk

Om du vet namnet på en forskare du söker, kan du antingen söka på webbplatsen eller gå till listan med institutionens samtliga medarbetare:

Om oss > Medarbetare

 

Forskare/doktorander i översättningsvetenskap (ämnesvis)

Våra forskare (inklusive doktorander) inom forskningsområdet Översättningsvetenskap hittar du i Stockholms universitets forskningskatalog under respektive forskningsämne:

Tolkning

Översättning

Om du vet namnet på en forskare du söker, kan du antingen söka på webbplatsen eller gå till listan med institutionens samtliga medarbetare:

Om oss > Medarbetare

 

Doktorander (samtliga)

Här hittar du alla våra doktorander, oavsett ämne.

 

Doktorander i nordiska språk

 

Doktorander i tvåspråkighet

 

Doktorander i översättningsvetenskap

 

DiVA-administratörer

  • DiVA-administratörer för forskare, se kontaktrutorna nedan.
  • DiVA-administrater för studenter är studieadministratörerna, se:
    Utbildning > Kontakt
DiVA-administratör forskning – Svenska och nordiska språk
DiVA-administratör forskning – Tvåspråkighet
DiVA-administratör forskning – Översättningsvetenskap
 

Studierektorer för utbildning på forskarnivå

Studierektor utbildning på forskarnivå – Nordiska språk
Studierektor utbildning på forskarnivå – Tvåspråkighet
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
 

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
På denna sida