Kontakt

Välkommen att kontakta oss om forskning och utbildning på forskarnivå.

 

Forskningsansvariga

Forskningsansvarig – Institutionen för svenska och flerspråkighet
Forskningsansvarig – Svenska och nordiska språk
Forskningsansvarig – Tvåspråkighetsforskning
Forskningsansvarig – Översättningsvetenskap
 

Forskare inom svenska och nordiska språk

En översikt med våra forskare (inklusive doktorander) finns på sidorna med våra forskningsämnen, i Stockholms universitets forskningskatalog:

Interaktion i det flerspråkiga Sverige

Struktur i svenskan och de nordiska språken

Svenska som andraspråk

Svensk och nordisk språkhistoria

Text och diskurs i det svenska språksamhället

Om du vet namnet på en forskare du söker, kan du antingen söka på webbplatsen eller gå till listan med institutionens samtliga medarbetare:

Om oss > Medarbetare

 

Forskare inom tvåspråkighet

En översikt med våra forskare (inklusive doktorander) finns på sidorna med våra forskningsämnen, i Stockholms universitets forskningskatalog:

Den tvåspråkiga individen

Flerspråkighet och samhälle

Svenska som andraspråk

Om du vet namnet på en forskare du söker, kan du antingen söka på webbplatsen eller gå till listan med institutionens samtliga medarbetare:

Om oss > Medarbetare

 

Forskare inom översättningsvetenskap

En översikt med våra forskare (inklusive doktorander) finns på sidorna med våra forskningsämnen, i Stockholms universitets forskningskatalog:

Tolkning

Översättning

Om du vet namnet på en forskare du söker, kan du antingen söka på webbplatsen eller gå till listan med institutionens samtliga medarbetare:

Om oss > Medarbetare

 

Studierektorer för utbildning på forskarnivå

Studierektor utbildning på forskarnivå – Nordiska språk
Studierektor utbildning på forskarnivå – Tvåspråkighet
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
 

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander

Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
På denna sida