Forskargrupper

Här hittar du de forskargrupper vid Stockholms universitet som forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet medverkar i.

Från forskargruppernas sidor kan du hitta vidare till gruppens olika forskningsprojekt samt till forskarnas egna profilsidor där du kan hitta mer information.

När du klickar på någon av forskargrupperna nedan, lämnar du institutionens webbplats och kommer till universitetets gemensamma forskningskatalog. Backa i webbläsaren för att komma tillbaka hit.