Publikationer

Publikationer av forskare vid Institutionen för svenska och flerspråkighet, som artiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag, rapporter med mera. Publikationerna finns i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). Publikationer av institutionens forskare kan ingå i vår kurslitteratur.

Institutionen för svenska och flerspråkighet har tre forskningsområden: svenska och nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap. Dessa är i sin tur indelade i tio forskningsämnen.

Läs mer om våra forskningsområden och forskningsämnen

 

Registrera publikationer i DiVA

För forskare och studenter vid institutionen.

Registrera i DiVA (forskare)

Registera uppsats i DiVA (student)

 

Publikationstyper

Här har vi sorterat och länkat till DiVA utifrån publikationstyp.

Om du föredrar att söka själv, se längre ned på denna sida:

Våra publikationer i DiVA

Eller gå direkt till DiVA:

DiVA Stockholms universitet

DiVA-portal Sverige

Från och med 2014 visas doktorsavhandlingar under hela institutionen och inte under våra enheter.

Hela institutionen

Doktorsavhandling, monografi

Hela institutionen (monografier)

Svenska och nordiska språk t.o.m. 2013

Tvåspråkighet t.o.m. 2013

Översättningsvetenskap har inga t.o.m. 2013.

Doktorsavhandling, sammanläggning

Hela institutionen (sammanläggningar)

Svenska och nordiska språk t.o.m. 2013

Tvåspråkighet t.o.m. 2013

Översättningsvetenskap har inga t.o.m. 2013.

Från och med 2014 visas licentiatavhandlingar under hela institutionen och inte under våra enheter.

Licentiatavhandling, monografi

Hela institutionen

Svenska och nordiska språk t.o.m. 2013

Tvåspråkighet t.o.m. 2013

Översättningsvetenskap

Licentiatavhandling, sammanläggning

Vi har inte publicerat några licentiatavhandlingar, sammanläggningar.

Hela institutionen

Svenska och nordiska språk

Tvåspråkighet

Översättningsvetenskap har inga manuskript.

Hela institutionen

Svenska och nordiska språk

Tvåspråkighet

Översättningsvetenskap har inga rapporter.

Hela institutionen

Svenska och nordiska språk

Tvåspråkighet

Översättningsvetenskap har inget övrigt.

 

Skriftserier

Skriftserier

 

Kurslitteratur

Vår kurslitteratur finns på respektive kurssida i universitets utbildningakatalog. Se Våra utbildningar, där du nederst på sidan kan söka bland vårt utbud.

Våra utbildningar

Om du har frågor om kurslitteraturen, kontakta studievägledaren eller utbildningsadministratören för respektive ämne.

Kontakt utbildning

 

Kontakt

Bibliotek, skriftutbyte
DiVA-administratör forskning – Svenska och nordiska språk
DiVA-administratör forskning – Tvåspråkighet
DiVA-administratör forskning – Översättningsvetenskap

Våra publikationer i DiVA

I DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet) finns alla publikationer av Stockholms universitets forskare och lärare från och med 2007.

På denna sida