Forskningsämnen

På Institutionen för svenska och flerspråkighet forskar vi inom de tre forskningsområdena svenska och nordiska språk, tvåspråkighet och översättningsvetenskap. Dessa är indelade i nio forskningsämnen, se nedan.

(Knappen nedan med forskningsområdet Didaktik hör till Institutionen för ämnesdidaktik, som vi delar forskningsämnet Svenska om andraspråk med.)

Våra forskningsområden

Forskningsämnen

Använd knapparna för att filtrera på forskningsområde