Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och behöver hjälp som rör dina studier vid vår institution. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs eller vilket program det gäller när du kontaktar oss, då det underlättar hanteringen av ditt ärende. Du hittar studievägledare, utbildningsadministratörer och studierektorer under respektive ämne nedan.

 

Lärarutbildningen i svenska

Studievägledning: När du behöver vägledning och information om institutionens kurser och program, har antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem, frågor om att studera med funktionsnedsättning eller dyslexi, om tillgodoräknanden eller studieuppehåll.

Utbildningsadministration: När du har frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Utbildningsadministration – Lärarutbildningarna i svenska
Ämnesstudierektor – Lärarutbildningarna i svenska
 

Miljörepresentant och ombud för likabehandlingsfrågor för studenter

Institutionen har ett Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid institutionen (RALV). I det ingår skyddsombud (arbetsmiljöombud), ombud för likabehandling vilket inkluderar jämställdhet, likabehandling och problem med sexuella trakasserier.

Miljörepresentant RALV
Ombud för likabehandling för studenter RALV
 

Studentkåren och studentrådet

SUS, Stockholms universitets studentkår:
sus.su.se

Studentrådet SISOFS vid Institutionen för svenska och flerspråkighet:
Läs mer om vårt studentråd SISOFS.

Kontakt studentrådet Sisofs
 

Svenska och nordiska språk, Nordkurs sommarkurser

Studievägledning: När du behöver vägledning och information om institutionens kurser och program, har antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem, frågor om att studera med funktionsnedsättning eller dyslexi, om tillgodoräknanden eller studieuppehåll.

Utbildningsadministration: När du har frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk
Kurssekreterare – Nordkurs sommarkurser i övriga Norden
Landskoordinator – Nordkurs sommarkurs i Stockholm
Ämnesansvarig – Svenska och nordiska språk
Ämnesstudierektor – Svenska och nordiska språk (GN)
Studierektor – Svenska och nordiska språk (GN)
Studierektor – Svenska och nordiska språk (AN)
Studierektor utbildning på forskarnivå – Nordiska språk
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
 

Svenska som andraspråk

su.se/sva

Studievägledning: När du behöver vägledning och information om institutionens kurser och program, har antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem, frågor om att studera med funktionsnedsättning eller dyslexi, om tillgodoräknanden eller studieuppehåll.

Utbildningsadministration: När du har frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)
Studierektor – Svenska som andraspråk (GN)
Studierektor – Svenska som andraspråk (AN)
Studierektor – Ämneslärarprogrammet svenska som andraspråk
 

Svenska som främmande språk och Svenska för internationella studenter och anställda

Studievägledning: När du behöver vägledning och information om institutionens kurser och program, har antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem, frågor om att studera med funktionsnedsättning eller dyslexi, om tillgodoräknanden eller studieuppehåll.

Utbildningsadministration: När du har frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som främmande språk
Utbildningsadministration – Svenska för internationella studenter och anställda vid SU
Ämnesansvarig – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
Studierektor – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
 

Tisus

Administration – Tisus
 

Tvåspråkighet

Studievägledning: När du behöver vägledning och information om institutionens kurser och program, har antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem, frågor om att studera med funktionsnedsättning eller dyslexi, om tillgodoräknanden eller studieuppehåll.

Utbildningsadministration: När du har frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet
Administrativ studierektor – Tvåspråkighet
Studierektor – Tvåspråkighet (GN, AN)
Studierektor utbildning på forskarnivå – Tvåspråkighet
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
 

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinator
 

Översättningsvetenskap (tolkning och översättning)

Studievägledning: När du behöver vägledning och information om institutionens kurser och program, har antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem, frågor om att studera med funktionsnedsättning eller dyslexi, om tillgodoräknanden eller studieuppehåll.

Utbildningsadministration: När du har frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studievägledning/utbildningsadministration – Tolkning
Studievägledning/utbildningsadministration – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
Studievägledning/utbildningsadministration – Översättning
Studierektor – Tolkning (GN, AN)
Studierektor – KTT, Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning
Studierektor – Översättning (GN, AN)
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
Administration utbildning på forskarnivå för antagna doktorander
På denna sida