Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du har frågor och behöver hjälp som rör dina studier vid vår institution. Tänk på att alltid ange dina personuppgifter samt vilken kurs/program det gäller när du kontaktar oss, då det underlättar hanteringen av ditt ärende.

 

Studievägledning

Om du behöver vägledning och information om institutionens kurser och program, har antagnings- och behörighetsfrågor, studieproblem, frågor om att studera med funktionsnedsättning eller dyslexi, om tillgodoräknanden eller studieuppehåll, är du välkommen att kontakta oss.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som främmande språk
Studievägledning – Tolkning/översättning
Studievägledning – Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (KTT)
Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet
 

Utbildningsadministration

Om du har frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera är du välkommen att kontakta oss.

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Utbildningsadministration – Lärarutbildningarna i svenska
Utbildningsadministration – Svenska för internationella studenter och anställda vid SU
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska och nordiska språk
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som andraspråk (sva)
Studievägledning/utbildningsadministration – Svenska som främmande språk
Utbildningsadministration – Tolkning/översättning
Studievägledning/utbildningsadministration – Tvåspråkighet
Kurssekreterare – Nordkurs sommarkurser i övriga Norden
Landskoordinator – Nordkurs sommarkurs i Stockholm
 

Utbyteskoordinator

Utbyteskoordinator
 

Tisus

Administration – Tisus
 

Studierektorer (GN, AN)

GN = grundnivå. AN = avancerad nivå.

Studierektor – Svenska/nordiska språk (GN)
Studierektor – Svenska/nordiska språk (AN)
Studierektor – Svenska som andraspråk (kurspaket II + III)
Studierektor – Svenska som andraspråk (AN), Tvåspråkighet (GN, AN)
Studierektor – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
Studierektor – Tolkning (GN, AN)
Studierektor – Tolkning/översättning (GN, AN)
 

Ämnesstudierektorer

Ämnesstudierektor – Lärarutbildningarna i svenska
Ämnesstudierektor – Svenska/nordiska språk (GN)
Ämnesstudierektor – Svenska som främmande språk, Svenska för internationella studenter/anställda
Ämnesstudierektor – Ämneslärarprogrammet svenska som andraspråk
 

Administrativa studierektorer

Administrativ studierektor
Administrativ studierektor – Lärarutbildningarna i svenska
Administrativ studierektor – Tvåspråkighet
 

Studierektorer utbildning på forskarnivå

Studierektor utbildning på forskarnivå – Nordiska språk
Studierektor utbildning på forskarnivå – Tvåspråkighet
Studierektor utbildning på forskarnivå – Översättningsvetenskap
 

Miljö och arbetsmiljö

Miljörepresentant
Ombud för likabehandlingsfrågor (för studenter)
På denna sida