Kontakt

Vi är nästan 200 personer som arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet: forskare, doktorander, lärare och administratörer. Kontakta oss gärna!

 

Administration och ekonomi

För studievägledare, utbildningsadministratörer och studierektorer, se nästa rubrik Administration utbildning.

Administrativ chef
Arkivansvarig
Controller
Diarieansvarig
Ekonom
Ekonomihandläggare
IT-koordinator
Personalhandläggare
Personal- och lönehandläggare
Servicetekniker, telefoni och posthantering
 

Adress, telefon, e-post, org.nr

Besöksadress

Universitetsvägen 10 D
Hus D, plan 3–6, Södra huset
Frescati, Stockholm

Postadress

Institutionen för svenska och flerspråkighet
[Eventuell mottagare: funktion och/eller namn]
Stockholms universitet
106 91 Stockholm
(Från utlandet: SE-106 91 Stockholm)

E-faktureringsadress

Riktlinjer och tillvägagångssätt för e-faktura hittar du på universitetets centrala webbplats:

E-faktura

Organisationsnummer: Stockholms universitet 202100-3062

Följande måste stå på fakturan:

  • Institutionens referensnummer: 154.
  • Beställarens namn/referensperson (men inte i adressfönstret).
  • Faktureringsadress (trots att det är e-faktura):

    Stockholms universitet
    Postbox 50741
    202 70 Malmö

Telefon

08-16 20 00 (växel)

Enskild persons telefonnummer, se t.ex. Medarbetare nedan.

E-post

Se respektive person under t.ex. Medarbetare nedan.

 

Bibliotek, bokförsäljning, skriftutbyte

Bibliotek, bokförsäljning, skriftutbyte
Bibliotek, bokförsäljning, skriftutbyte
 

Institutionsstyrelse och ledningsgrupp

 

Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV)

 

Medarbetare

Om du vet namn eller titel på personen du söker, kan du söka inom webbsidan med hjälp av kortkommando Ctrl+F (Windows, Linux och Chrome OS) eller ⌘+F (Mac).

 

Press, kommunikation och webb

Kommunikatör och webbredaktör
Prefekt
Ställföreträdande prefekt
På denna sida