Kalender

Om du väljer att bara se Forskning nedan, så visas inte de för Centrum för tvåspråkighetsforskning och Tolk- och översättarinstitutet (TÖI). Se deras webbplatser för enbart deras evenemang:

Kalender Centrum för tvåspråkighetsforskning

Kalender Tolk- och översättarinstitutet (TÖI)

Om du väljer att bara se Utbildning nedan, så visas endast institutionens evenemang och inte de som universitetet centralt ansvarar för.  De hittar du under vår ingång Utbildning.

Utbildning

Se även universitets huvudsajt, där du kan sortera på Utbildning, Forskning och Om universitetet:

Kalender Stockholms universitet