Stockholms universitet

Jämställdhet och genus

På den här temasidan samlar vi material med koppling till jämställdhet och genus.

Ur bokomslag för Allmän rösträtt? Rösträttens begränsningar i Sverige efter 1921, Makadam förlag.

Nyheter

Forskningsprojekt

Forskargrupper