Maria Andersson Vogel deltar vid samtal på Internationella kvinnodagen

Internationella kvinnodagen uppmärksammas på olika sätt över hela världen. Maria Andersson Vogel, forskare vid Kriminologiska institutionen, deltar i ett samtal om unga kvinnor i samhällsvård och psykatri på ABF-huset den 8 mars.

Maria Andersson Vogel, doktor i socialt arbete och forskare vid Kriminologiska institutionen, medverkar den 8 mars vid ett samtal på ABF-huset. Samtalet tar avstamp i frågan vad det är som skrämmer och provocerar hos unga kvinnor så att just de utsätts för mest tvångsåtgärder som bältesläggning och avskiljning när det är meningen att de ska få vård och omsorg av samhällets institutioner. Samtalet är arrangerat av tidskriften ”Socialpolitik”. Maria Andersson Vogels forskning har de senaste åren rört flickor som tvångsomhändertas och placeras i låst vård på särskilda ungdomshem.

– Det här är ett forskningsfält som definitivt är relevant för internationella kvinnodagen. Det finns en rad köns- och klassbaserade mönster i hur denna grupp hanteras, starka normer baserade på hur femininitet ska iscensättas för att inte väcka omgivningens anstöt och oro. Bland annat därför att omhändertaganden av tjejer, historiskt och fortfarande, i hög utsträckning görs utifrån att de bedöms bryta mot moraliska normer, till skillnad från killar som oftare omhändertas på grund av att de bryter mot juridiska normer, säger hon.

Maria Andersson Vogel
Maria Andersson Vogel Foto. Vilhelm Stokstad

Skrivit bok om tjejers vardag på ungdomshem

2020 genomförde Maria Andersson Vogel ett etnografiskt projekt som resulterade i boken ” Disciplinering, femininitet och tvångsvård. Tjejers vardag vid särskilda ungdomshem”. Projektet hade som övergripande syfte att undersöka vardagen vid de särskilda ungdomshemmen ur tjejernas perspektiv och i boken analyseras deras vardag och relationer med avstamp i ett antal frågor om makt, disciplinering och ung femininitet.

– För mig var det ett projekt som var viktigt av två skäl. Dels att försöka ge utrymme åt, och ta på allvar, tjejernas egna förståelser och perspektiv på hur det är att vara tvångsplacerad på ett särskilt ungdomshem. Dels att använda min röst som forskare att ge utrymme i det offentliga samtalet åt den här gruppen och synliggöra deras villkor, berättar Maria Andersson Vogel.

Läs mer om evenemanget på ABF-huset här

Läs om Maria Andersson Vogels forskning här