Studera hos oss

Är du intresserad av brott och straff? Vill du arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott? Hos oss får du mångsidiga kunskaper om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott.

studenter i lärosal
Foto: Niklas Björling

 

 

Stark koppling till aktuell forskning

Hos oss på Kriminologiska institutionen är alla undervisande lärare aktiva forskare i kriminologi. Vi som undervisar är allt från doktorander till professorer. Nedan kan du läsa mer om vår pågående forskningsprojekt och vilka områden vi forskar inom:

höst på campus.
Foto: Ingmarie Andersson.
  • Akohol och narkotika
  • Genus och brott
  • Kriminalpolitik
  • Barn och ungdomar
  • Levandsförhållanden och brott
  • Segregation och brott
  • Ekonomisk brottslighet

 

Ett urval av aktuella forskningprojekt

Andras brottslighet: Migration och brott i norsk och svensk kriminalpolitik

Brottslig konkurrens. Rättsväsendet, det goda företaget och en fri marknad

Straffets konsekvenser

Kvinnors brottslighet som socialt problem

 

Den ojämlika brottsligheten

Överrepresentationen i lagförda brott som länge funnits bland utlandsfödda har snarare minskat än ökat under de senaste decennierna - Felipe Estrada 

Felipe Estrada
Felipe Estrada. Foto: Vilhelm Stokstad/Kontinent

Stockholms Universitet intervjuade Felipe Estrada om projektet "Den ojämlika brottsligheten" som han driver på institutionen tilsammans med Olof Bäckman och Anders Nilsson.

Läs intervjun här

 

 

 

 

Kontakt

På denna sida