Kontakt

 

Studievägledning

Kontakta oss om du har frågor om behörighet, studieuppehåll, tillgodoräknande och studieintyg. Vi ger även vägledning gällande studieplanering och annat som rör din studietid. Vägledningen är till för dig som funderar på att börja studera, redan är student eller nyligen avslutat dina studier i kriminologi vid Stockholms universitet.

Studievägledare
 

Studentexpedition

För frågor om antagning, registrering, studieintyg med mera kontaktar du vår studentexpedition som ansvarar för studentärenden.

Studentexpedition
Studierektor på grundnivå
Studierektor på avancerad nivå samt forskarutbildningen
På denna sida