Samarbeten

Kriminologi är ett forskningsområde med hög relevans i samhällsdebatt och myndighetsarbete. Vår institution samverkar därför med flera viktiga samhällsfunktioner.

Kriminologiska institutionen samverkar förutom med andra universitet, också bland annat med myndigheter som polis och kriminalvård, inte minst genom olika former av uppdragsutbildningar. Det kriminologiska ämnets höga samhällsrelevans avspeglas också i ett stort medialt intresse för den forskning som bedrivs vid institutionen.

 

Kriminologiska organisationer och nätverk

Nordiska Samarbetsrådet för Kriminologi (NSfK)

NSfK bildades 1962 av justitieministrarna i de nordiska länderna. Syftet med rådet är att främja kriminologisk forskning i medlemsländerna och fungera rådgivande för ländernas regeringar och myndigheter.

European Society of Criminology

European Society of Criminology bildades år 2000 och syftar till att samla personer engagerade i kriminologisk forskning, undervisning och/eller praktik.

International Society of Criminology

International Society of Criminology har som mål att på en internationell arena stödja forskning som syftar till att öka förståelsen för brottslighet som fenomen.

 

Gymnasieskolor

Besök oss för en föreläsning i kriminologi

Kriminologiska institutionen anordnar kosnadsfria föreläsningar för gymnasiet! Vi på Stockholms Universitet märker att intresset för kriminologi växer bland landets gymnasieelever. På initiativ av våra engagerade föreläsare anordnar vi därför lunchföreläsningar för gymnasieklasser. Pga Covid-19 har denna verksamhet legat på is, men vi hoppas på att kunna starta upp igen 2023.

Datum och mer information om anmälan

Undervisningsmaterial för gymnasielärare

I ett av våra pedagogiska projekt har vi gjort ett antal miniföreläsningar om aktuella kriminologiska teman. Syftet är bland annat att gymnasielärare ska kunna använda dessa som stöd i sin kriminologiundervisning.

Klicka här för att se våra digitala miniföreläsningar

 

Kontakt

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
På denna sida