Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kandidatprogram i kriminologi

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av brott och straff och vill arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott. I vårt program får du mångsidiga kunskaper om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott. 

Efter avslutad utbildning ska en student uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen inom huvudområdet kriminologi. Studenten förväntas därefter antingen kunna arbeta som kvalificerad och självständig utredare eller analytiker inom företag, myndigheter eller organisationer, eller kunna fortsätta med studier på avancerad nivå. 

 

 • Programöversikt

  Kandidatprogrammet i kriminologi ger en bred samhällsvetenskaplig utbildning med sikte på kvalificerat utrednings-, analys - och utvärderingsarbete inom företag, myndigheter och organisationer. 

  Programmet omfattar 120 hp kriminologi och 60 hp valfria kurser med möjlighet till 30 hp praktik på termin 6. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Kurslitteraturen är ungefär på likla delar svenska och engelska.

   

  År 1

  HT2022

  Kriminologi I, 30 hp

  VT2023

  Kriminologi II, 30 hp

  År 2

  HT2023

  Valfria studier om 30 hp

  VT2024

  Kriminologisk analys, utvärdering och prevention 30 hp mer information kommer.

  År 3

  HT2024

  Kriminologi, kandidatkurs, 30 hp

  VT2025

  Valfria kurser omfattande 30 högskolepoäng. Kan också utgöras av en termins studier utomlands eller av praktik.

  Självständigt arbete

  Självständigt arbete om 15 hp skrivs HT2024 (del av Kriminologi, kandidatkurs). Arbetet skrivs i par.

 • Mer information