Kandidatprogram i kriminologi, 180 hp

Programmet riktar sig till dig som är intresserad av brott och straff och vill arbeta med att kartlägga och analysera brott, utsatthet för brott eller samhällets reaktioner på brott. I vårt program får du mångsidiga kunskaper om sociala problem, kontroll, brottslighetens struktur, kriminalpolitik och många andra samhällsfenomen som är relaterade till brott.

Efter avslutad utbildning ska en student uppfylla examensfordringarna för en kandidatexamen inom huvudområdet kriminologi. Studenten förväntas därefter antingen kunna arbeta som kvalificerad och självständig utredare eller analytiker inom företag, myndigheter eller organisationer, eller kunna fortsätta med studier på avancerad nivå.

Programmet, som är 3 år omfattar 120 hp kriminologi och 60 hp valfria kurser med möjlighet till 30 hp praktik på termin 6. Undervisningen sker på svenska (med undantag för eventuella gästföreläsare).

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen