Stockholms universitet

Forskningsprojekt Path2Integrity

Path2Integrity är ett europeiskt projekt, finansierat av EU-kommissionen, som ökar medvetenheten om forskningsintegritet och utbildar om hur man kan argumentera för ansvarsfull forskning och tillförlitliga forskningsresultat.

Forskningsintegritet och akademisk integritet är utmanande och viktiga uppgifter. Oavsett om dina studenter är medborgare i ett kunskapsbaserat samhälle, eller om de är framtida forskare, spelar forskningsintegritet en avgörande roll. För framtida forskare är forskningsintegritet hörnstenen i deras professionella karriärutveckling. För medborgare i ett kunskapsbaserat samhälle är forskningsintegritet en viktig vägvisare för att förstå och ta tillvara forskningsresultat samt för att värdera god forskning och tillförlitliga resultat.

Forskningsintegritet är både mycket värdefullt och värt att skydda, för utan den försvinner medborgarnas förtroende för forskning, vilket gör dem sårbara för desinformation, misstänksamhet och dåligt formulerade val.

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Julia Priess-Buchheit

Professor

Coburg University of Applied Sciences and Art

Medlemmar

Håkan Salwén

Universitetslektor

Filosofiska institutionen
Håkan Salwén