Stockholms universitet

Universitetets nya forskningskatalog är under uppbyggnad.

Forskningskatalogen består av delarna ”Forskningsämnen”, ”Forskargrupper” och ”Forskningsprojekt”. Delarna har kopplingar mellan varandra, med våra forskares profilsidor och institutioners webbplatser.

Forskningsämnen Forskargrupper