Stockholms universitet

Forskningsprojekt Värnpliktens återkomst och omdaning i Europa

Projektet studerar den militära värnpliktens återkomst och potentiella effekter genom en kvalitativ jämförelse av hur institutionen begripliggjorts och motiverats av politiska och militära representanter i fyra europeiska länder.

Genom att studera fall där olika värnpliktsystem försvarats, utökats och återinförts under 2010-talet bidrar projektet med kunskap om hur värnplikt kan utgöra en del av och stärka vitt skilda politiska projekt, liberala såväl som konservativa. Medan värnpliktens återkomst och expansion i Sverige och Norge har beskrivits som en militär nödvändighet men också ett jämställdhetspolitiskt framsteg, då den i båda fallen också omfattar kvinnor, har värnplikten i Tyskland och Österrike främst försvarats av krafter som vill bevara nationell sammanhållning och traditionella könsroller. Projektet bidrar således med kunskap om hur värnplikten hela tiden omskapas och därmed konstruerar olika föreställningar om nation, medborgarskap och kön. 

Projektmedlemmar

Projektansvariga

Sanna Strand

Forskare

Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer
Sanna Strand