Jim Albrecht och Susan Vroman nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har utsett Jim Albrecht och Susan Vroman till hedersdoktorer 2023. Båda är verksamma som professorer i nationalekonomi vid Georgetown University i USA och har sedan tio år ett nära samarbete med Peter Skogman Thoursie, professor på Nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Samarbetet har omfattat flera projekt som undersöker könsskillnader på arbetsmarknaden och föräldraförsäkringens roll i detta sammanhang, och inkluderar nu även Per-Anders Edin, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet, och Raquel Fernández, professor i nationalekonomi vid New York University. Samarbetet sker till stor del digitalt, men Jim Albrecht och Susan Vroman besöker regelbundet institutionen för att arbeta med projektet på plats.

Till pressmeddelandet: Tio nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Peter Skogman Thoursie, Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet