Jim Albrecht och Susan Vroman nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Stockholms universitet utser Jim Albrecht och Susan Vroman till hedersdoktorer 2023. Båda är verksamma vid Georgetown University och samarbetar med Peter Skogman Thoursie på projekt som undersöker könsskillnader på arbetsmarknaden.

Samarbetet omfattar flera projekt med fokus på könsskillnader på arbetsmarknaden och föräldraförsäkringens roll i detta sammanhang, och inkluderar nu även Per-Anders Edin vid Uppsala universitet och Raquel Fernández vid New York University. Projektet sker till stor del digitalt, men Jim Albrecht och Susan Vroman besöker regelbundet institutionen.

Till pressmeddelandet: Tio nya hedersdoktorer vid Stockholms universitet

Mer om Peter Skogman Thoursie