Under utbildningen

Till dig som läser kurs eller program hos oss, här hittar du viktig information som är bra att ha under utbildningens gång.

 

För att få skriva tentamen måste du anmäla dig i tid.

Anmälan till tentamen görs via Ladok

Här ser du också när anmälan är öppen. Som oanmäld kan du alltså inte skriva tentamen. Därför är det viktigt att du kontrollerar att din anmälan har blivit registrerad i Ladok.

Allmän information och regler kring tentamen

Nationalekonomi I, hel- och halvfart

Nationalekonomi II/III och Masterprogrammet (engelska sidan)

 

Om du har registrerat dig men ångrar dig, kan du göra ett avbrott via Ladok. Gör du ett avbrott senast 3 veckor efter kursstart innebär det att du kan söka kursen på nytt vid ett senare tillfälle. Om du gör avbrott senare och vill ta upp studierna en annan termin behöver du omregistrera dig vid institutionen.

 
 

Studenthälsan i Stockholm erbjuder individuella samtal, grupper, workshoppar och aktiviteter som handlar om att ta hand om ditt mående medan du studerar. Du kan vända dig till dem om du har stressrelaterade problem och upplever nedstämdhet och oro. Du hittar Studenhälsan i Studenthuset på Stockholms universitet.

Besök Studenthälsan på SU

 

Stockholms universitets studentkår

Stockholms universitets studentkår (SUS) är den största av de tre kårerna och förespråkar alla studenter vid SU centralt. De organiserar studenter som vill påverka sin utbildning samt företräder studenters intressen när universitetet tar olika beslut. Du kan delta i eller arrangera olika evenemang och aktiviteter genom kårföreningar samt student/doktorandråd.

SUS ombud ger stöd och information gällande studenters rättigheter och studentinflytande. Detta gäller vid såväl disciplinära ärenden som frågor om din utbildning. Studentombuden företräder inte studenter och närvarar inte vid möten, men bidrar med information inför dessa sammanträdanden. Du hittar mer information på SUS hemsida nedan.

Vid trakasserier och diskriminering hänvisas studenter till Lika villkor på Stockholms universitet.

Stockholms studenters studentkår

SUS ombud

Lika villkor på Stockholms universitet

Economics Student Council (grund- och avancerad nivå)

Economics Student Council är studenternas inflytandeorgan och finns till för att du som student ska kunna påverka din utbildning. Detta sker genom studentrepresentation på institution- så väl som fakultetsnivå i både beredande och beslutande organ.

För närvarande sitter Lukas Magnerfelt som studentrepresentant vid institutionsstyrelsens möten.

Vill du veta mer om studentrepresentation och hur du kan påverka kan du höra av dig till student.council@ne.su.se.

Graduate Student's Council (doktorandrådet)

Doktorandrådet är för dig som är doktorand hos oss. Det är både en diskussionsgrupp och ett nätvärk för alla doktorander inom programmet i nationalekonomi.

Till engelska sidan

 

Nationalekonomiska föreningen grundades år 1877. Föreningens ändamål är att delta i samhällsdebatten, främja studier inom nationalekonomi och bidra till att utreda nationalekonomiska frågor. Detta görs främst genom föredrag, diskussioner och utgivande av tidskriften Ekonomisk Debatt.

Nationalekonomiska föreningen och Ekonomisk Debatt

 

Kontakt

Studievägledning

Du får hjälp med:

  • Studierådgivning och arbetsmarknadsinformation
  • Råd vid personliga svårigheter att följa undervisningen
  • Intyg och utbildningsbevis
  • Tillgodoräknanden och behörighetsbedömning
 

Studievägledning

Studievägledare och lärare
Studievägledare och lärare
På denna sida