Kontakt

Kursadministration

Kursadministratör nationalekonomi I
Kursadministratör nationalekonomi II/III
Kursadministratör mikro, makro halvfart & kandidatuppsats
Kursadministratör masterprogrammet
Kursadministratör utbildning på forskarnivå

Studievägledning

Studievägledare grundnivå och lärare
Studievägledare masterprogrammet och lärare

Utbyteskoordinator

Internationell koordinator
Erasmus koordinator (avtal)

Studierektorer

Studierektor - grundnivå och avancerad nivå
Studierektor - forskarnivå
På denna sida