Kontakt

 

Kursadministration

Kursadministratör nationalekonomi I
Kursadministratör nationalekonomi II/III
Kursadministratör mikro, makro distans och kandidatuppsats
Administratör masterprogrammet
Kursadministratör utbildning på forskarnivå
 

Studievägledning

Studievägledare grundnivå och lärare
Studievägledare masterprogrammet och lärare
 

Utbyteskoordinator

Internationell koordinator
Erasmuskoordinator (avtal)
 

Studierektorer

Studierektor grundnivå och avancerad nivå
Studierektor forskarnivå
På denna sida