Kontakt

Här hittar du studentkontakter vid Nationalekonomiska institutionen. För frågor om registrering, studieintyg, tentor med mera kontaktar du vår kursadministration. Har du funderingar gällande dina studier, din studiemiljö och studieteknik vänder du dig till våra studievägledare. Tänk på att ange dina personuppgifter samt vilken kurs det gäller.

 

Kursadministration

Nationalekonomi I, helfart: economics1@ne.su.se
Pinar Basol och Erika Höghede

Nationalekonomi II/III: economics2@ne.su.se
Karin Blomqvist

Nationalekonomi I, halvfart, distans (mikro, makro) och kandidatuppsats: marit.fahlen@su.se
Marit Fahlén

Masterprogrammet och kurser på avancerad nivå: master@ne.su.se
Hannele Granström

Kurser på forskarnivå: phd@ne.su.se
Anneli Eriksson

För kontaktuppgifter till respektive kursadministratör:
Om institutionen Kontakt

 

Studievägledning

Studievägledare och lärare
Studievägledare och lärare
 

Utbyteskoordinator

Internationell koordinator
Erasmuskoordinator (avtal)
 

Studierektorer

Studierektor grundnivå och avancerad nivå
Studierektor forskarnivå
Tillförordnad administrativ chef
På denna sida