Kontakt

Här hittar du adresser och praktisk information, samt kontaktuppgifter till alla medarbetare.

Besöksadress

Nationalekonomiska institutionen
Universitetsvägen 10 A
Frescati, Stockholm
Södra huset A, plan 6 och 7

Postadress

Stockholms universitet
Nationalekonomiska institutionen
106 91 Stockholm

Fakturaadress

Information till dig som är leverantör

Organisationsnummer

202100-3062
(Stockholms universitet)

Om du vill fråga oss något

Mejla info@ne.su.se

 

Press och media

Flera av våra forskare har stor erfarenhet av att delta i radio, tidningar och tv. Använd listan nedan om du söker en forskare i nationalekonomi för att belysa och diskutera aktuella frågor.

Kontakta en expert

 

Ledning

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Tillförordnad administrativ chef
Studierektor grundnivå och avancerad nivå
Studierektor forskarnivå
 

Studierektorer

Studierektor grundnivå och avancerad nivå
Studierektor forskarnivå
Tillförordnad administrativ chef
 

Studievägledning

Studievägledare och lärare
Studievägledare och lärare
 

Administration

Är du student och har frågor om dina kurser? Här hittar du våra funktionsmejladresser:
Utbildning Kontakt

Kursadministratör
Redovisningsekonom
Kursadministratör
Kursadministratör och webbredaktör
Kursadministratör
Kursadministratör och utbyteskoordinator
Kursadministratör
Redovisningsekonom
 

Utbytesstudier

Internationell koordinator
Erasmuskoordinator (avtal)
 

Forskare och lärare

Här hittar du våra forskare och lärare i nationalekonomi.

 

Affilierade forskare

 

Forskare, tjänstlediga

 

Professor emeriti

 

Forskningsassistenter

 

Doktorander

Några av våra doktorander är affilierade med Institutet för internationell ekonomi och Institutet för social forskning. Du hittar dem på respektive hemsida.

På denna sida