Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid Nationalekonomiska institutionen.

Besöksadress

Nationalekonomiska institutionen
Universitetsvägen 10 A
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång A, plan 6 och 7

Postadress

Stockholms universitet
Nationalekonomiska institutionen
106 91 Stockholm

Fakturaadress

Information till dig som är leverantör

Organisationsnummer

202100-3062
(Stockholms universitet)

 

Press och media

Flera av våra forskare har stor erfarenhet av att delta i radio, tidningar och tv. Använd expertlistan nedan om du söker en forskande nationalekonom för att belysa, diskutera eller problematisera en aktuell fråga.

Om du har generella frågor om Nationalekonomiska institutionen och vår verksamhet, kontakta i första hand institutionens prefekt, Sten Nyberg, eller info@ne.su.se.

Kontakta en expert

 

Institutionsledning

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Administrativ chef
Biträdande administrativ chef
Ekonomihandläggning
 

Studierektorer

Studierektor grundnivå och avancerad nivå
Studierektor forskarnivå
 

Studievägledning

Studievägledare grundnivå och lärare
Studievägledare masterprogrammet och lärare
 

Kursadministration

Kursadministratör nationalekonomi I
Kursadministratör mikro, makro distans och kandidatuppsats
Kursadministratör nationalekonomi II/III
Administratör masterprogrammet
Kursadministratör utbildning på forskarnivå
Kursadministratör
Kursadministratör
 

Utbytesstudier

Internationell koordinator
Erasmuskoordinator (avtal)
 

Forskare och lärare

 

Forskningsassistenter

 

Doktorander

På denna sida