Kontakt

Här hittar du kontaktinformation till övergripande funktioner vid Nationalekonomiska institutionen.

Besöksadress

Nationalekonomiska institutionen
Universitetsvägen 10 A
Frescati, Stockholm
Södra huset ingång A, plan 6 och 7

Postadress

Stockholms universitet
Nationalekonomiska institutionen
106 91 Stockholm

Fakturaadress

Stockholms universitet
Ref. 305
Postbox 50741
202 70 Malmö

Organisationsnummer

202100-3062
(Stockholms universitet)

Press och media

Flera av våra forskare har stor erfarenhet av att delta i radio, tidningar och tv. Använd expertlistan nedan om du söker en forskande nationalekonom för att belysa, diskutera eller problematisera en aktuell fråga.

Om du har generella frågor om Nationalekonomiska institutionen och vår verksamhet, kontakta i första hand institutionens prefekt, Sten Nyberg eller info@ne.su.se.

Kontakta en expert

Institutionsledning

Prefekt
Ställföreträdande prefekt
Biträdande administrativ chef
Ekonomihandläggning

Studierektorer

Studierektor - grundnivå och avancerad nivå
Studierektor - forskarnivå

Studievägledning

Studievägledare grundnivå och lärare
Studievägledare masterprogrammet och lärare

Kursadministration

Kursadministratör nationalekonomi I
Kursadministratör mikro, makro halvfart & kandidatuppsats
Kursadministratör nationalekonomi II/III
Kursadministratör masterprogrammet
Kursadministratör utbildning på forskarnivå
Kursadministratör
Administratör

Utbytesstudier

Internationell koordinator
Erasmus koordinator (avtal)

Forskare och lärare

Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Professor Emeritus
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Studierektor - grundnivå och avancerad nivå
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Studierektor - forskarnivå
Studievägledare masterprogrammet och lärare
Studievägledare grundnivå och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Professor
Prefekt
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Ställföreträdande prefekt
Forskare och lärare
Professor Emeritus
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Lärare
Forskare och lärare
Forskare och lärare
Professor Emeritus
Forskare och lärare

Forskningsassistenter

Forskningsassistent
Forskningsassistent
På denna sida