Om oss

Vår institution erbjuder utbildning av hög kvalitet i nationalekonomi på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Våra forskare samt forskare vid instituten för internationell ekonomi och social forskning undervisar på samtliga nivåer.

Institutionen är värd för The Scandinavian Journal of Economics redaktionella kontor. Tidskriften är en av de äldsta internationella tidskrifterna inom nationalekonomi.

The Scandinavian Journal of Economics

Institutionen i siffror:

  • Cirka 35 lärare/forskare
  • Cirka 75 doktorander som sitter hos oss, på IIES samt SOFI
  • 10 personer inom administration, forskningsprojekt, ekonomi och datorsystem
  • Cirka 1000 studenter
 

Historik

Nationalekonomiämnet är ett av de äldsta vid Stockholms universitet och från 1888, tio år efter att Stockholms högskola startade, föreläste Johan Leffler i nationalekonomi. Gustav Cassel tillträdde som professor i nationalekonomi 1904 och var högskolans tredje professor, efter Viktor Rydberg i kulturhistoria från 1884 och Sonja Kovalevsky i matematik från 1889. Cassels bakgrund var matematik och hans områden var allmän jämviktsteori och penningteori; han var under 1920-talet en världskänd nationalekonom.

Se vidare Cassels I förnuftets tjänst, del I, Natur och Kultur 1940 där följande limerick från en engelsk tidning citeras (sid 265), även citerad i Nycander, Från värde till välfärdsteori, SNS Förlag, 2005, (sid 39):

A professor whose brain is a rarity,
Expounds the Exchanges with clarity;
Of his doctrine the flower
Is that Purchasing Power
Is the only true basis of parity

På denna sida