Kontakta en expert

Är du journalist och behöver en expert på ekonomi? Forskarna nedan medverkar gärna i intervjuer och andra uppdrag i mån av tid.

 

Annika Alexius


Annika Alexius

Empirisk makro, penningpolitik, international finance

Hur har relationen mellan inflation och arbetslöshet förändrats över tiden? Kan artificiell intelligens användas för att förbättra inflationsprognoser? Hur påverkas riskpremien på svenska kronor av Riksbankens okonventionella åtgärder?


Exempel på tidigare framförande:

Professor till Riksbanken: ”Höj inte räntan”, Svenska Dagbladet Näringsliv 10 december 2019

”Vad krävs egentligen för en räntehöjning, Ingves?”, Svenska Dagbladet Näringsliv 6 september 2018

Det ekonomiska läget 2015: Bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning, SNS seminarium 20 november 2015

Inflationsmålet i fokus, Sveriges Radio Ekonomiekot Extra 10 oktober 2015

 

Rikard Forslid

 

Rikard Forslid

Internationell handel, miljö, kluster

Vilka företag blir kvar på landsbygden när städerna växer? Vilka exportörer drar nytta av de svenska ambassaderna? Varför är exportföretagen renare? Varför kan produktionen av pandemivaccin inte överlåtas till marknaden?

 

Exempel på tidigare framförande:

Svensk vaccinfabrik behövs för att säkra leveranserna, DN Debatt 7 april 2020

Om Brexit, DI TV 8 jan 2019

Fel motverka handeln för att minska klimatutsläppen (med Mark Sanctuary), DN Debatt 5 nov 2018

Goda råd till Brexitförhandlarna, (med Sten Nyberg), Ekonomistas 24 okt 2017

 

Mathias Herzing

Mathias Herzing

Regleringar, tillsyn, oligopolistiska marknader, epidemier

Vilken inverkan har graden av konkurrens på incitamenten att bryta mot lagen? Hur påverkar tillsyn efterlevnaden av regleringar? Hur kan en högre grad av effektivitet i tillsynen uppnås? Vilka är välfärdseffekterna av beskattning? Vilka är de ekonomiska följderna av olika åtgärder vid pandemier?

 

Jonas Häckner

Jonas Häckner

Konkurrenspolitik, regleringar, tillsyn

Hur bör tillsyn bäst utformas för att minska risken för karteller? Hur bör tillsyn bäst utformas för att minska risken för skattebedrägerier? Hur ser sambandet ut mellan graden av konkurrens och FoU?

 

Exempel på tidigare framförande:

Dramatisk minskning av nya doktorander i Sverige, (med Rikard Forslid), DN Debatt 12 april 2016

 

Adam Jacobsson

Adam Jacobsson

Miljötillsyn, experimentell ekonomi, spelteori, politisk ekonomi

Vilka typer av miljötillsynsmetoder fungerar? Hur borde universitetsutbildningar struktureras? Varför använder individer och organisationer våld?

Exempel på tidigare framförande:

Resultat från forskning om tillsynen som styrmedel, Naturvårdsverkets nyhetsbrev Tillsynsnytt 24 augusti 2017

 

Michael Lundholm

Michael Lundholm

Utformningen av skattesystem, prognosutvärdering, löneskillnader

Hur ska skattesystem balansera effektivitet och rättvisa? Hur bra är professionella prognosmakares makroekonomiska prognoser? Hur påverkar arv löneskillnaden mellan män och kvinnor?


Exempel på tidigare framträdande:

Tung politiker: "Riksbanken i ett extremt läge", Svenska Dagbladet Näringsliv 21 april 2016

 

Andreas Madestam

Andreas Madestam

Ekonomisk utveckling, politisk ekonomi, hälsa

Leder mikrokrediter till minskad fattigdom? Diskrimineras kvinnor på lånemarknaden? Spelar proteströrelser någon roll? Kan billigare p-piller förbättra kvinnors och deras barns välfärd?

 

Exempel på tidigare framförande:

Rothsteins kritik svagt underbyggd och felaktig, DN Debatt Replik 11 november 2019

On the Extinction Rebellion - what makes an effective protest movement? BBC radio 4 11 oktober 2019

 

Mikael Priks

Mikael Priks

Mikroekonomi, offentlig ekonomi, politisk ekonomi, brottslighet

Leder strängare straff till färre brott? Minskar polisinsatser brottslighet? Hur kan samhället minska huliganismen? Bör privata arrangörer av evenemang betala för polisinsatser?

Exempel på tidigare framförande:

Barn med fängslade föräldrar får sämre förutsättningar, Sveriges Radio P4 18 december 2019

Minskad brottslighet efter kameraövervakning, SVT Nyheter 23 september 2015

Effektiva åtgärder mot brottslighet, Expertgruppen for studier i offentlig ekonomi 17 juni 2015

 

Anna Seim

Anna Seim

Makroekonomi, ekonomisk politik, tillväxt, arbetsmarknad

Hur påverkar inflationsmålet löner och sysselsättning? Vad bestämmer växelkursens utveckling? Hur påverkar politiska institutioner teknologisk utveckling? Gör ekonomisk utveckling att länder blir mer demokratiska?

 

Exempel på tidigare framförande:

Skattesuveränitet i en globaliserad och digitaliserad värld, Ordförande vid seminarium 2020, Expertgruppen för studier i Offentlig Ekonomi (ESO) 4 februari 2020

Riksbankens redogörelse för penningpolitiken 2018, Opponent vid öppen utfrågning i Finansutskottet 2 maj 2019

Om ekonomipriset till Romer och Nordhaus 2018, DI-TV 10 december 2018

Svensk Finanspolitik 2015, Opponent vid seminarium om Finanspolitiska rådets rapport 13 maj 2015

 

David Seim

David Seim

Offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi, politisk ekonomi, utbildningsekonomi

Hur ojämlik är fördelningen av kapital och inkomster idag och i ett historiskt perspektiv? Kan ekonomisk politik, som t ex skatteförändringar och utbildningsreformer, fungera som en utjämnande kraft? Vilka är effektivitetsförlusterna av progressiv ekonomisk politik?

Exempel på tidigare framförande:

Lika för alla, Kapitalet avsnitt 168 7 maj 2020

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, SNS Analys nr 55 2019

Sänkt arbetsgivaravgift positivt för ekonomin, Sveriges Radio Ekot 15 maj 2019

Lönerna överträffar dikten, Dagens Nyheter Ledare 6 oktober 2014

 

Peter Thoursie

Peter Skogman Thoursie

Arbetsmarknadsekonomi, socialförsäkringsekonomi,
arbetsmarknadspolitik, utvärdering,
könsskillnader på arbetsmarknaden

Vilka insatser kan hjälp unga förtidspensionärer?
Privata eller offentliga rehabilitering av långtidssjuka?
Hur uppstår vissa könsskillnader på arbetsmarknaden?
Påverkar tillfälliga eller permanenta uppehållstillstånd
arbetsmarknadsintegrering?

 

Roine Vestman

Roine Vestman

Bostads- och bolånemarknaden, hushållens skuldsättning, penningpolitik, pensionssystemet och fonders avkastning

Hur påverkas hushållens konsumtion av förändringar i bostadspriser? Blir Riksbankens penningpolitik mer potent om hushållens skuldsättning är stor? Vilka egenskaper bör ett pensionssystem ha? Har svenska hushåll en tillräcklig sparbuffert? Vad kan vi säga om aktiefonders avkastning?

Exempel på tidigare framförande:

Vad är avgifternas betydelse för långsiktigt sparande? Sjunde AP-fondens blogg 29 augusti 2019

Det finns kritik riktad mot subventionerat bosparande, Sveriges Radio Ekot 8 april 2019

Forskare: Sparrobot kan lyfta ”soffliggarfonden” AP7, DI Digital 12 december 2018

Nationalekonomen: ”Unga vinner på prisfall på bostäder”, SVT Nyheter 13 oktober 2018

Värdepappret som kan förvärra bokrisen, Svenska Dagbladet Näringsliv 3 november 2016.

 

Jonas Vlachos

Jonas Vlachos

Arbetsmarknadsekonomi, utbildningsekonomi, familjeekonomi, företag och anställda

Vilka förmågor värdesätts på arbetsmarknaden och hur har detta förändats över tid? Vad är implikationerna av detta för inkomstfördelningen? Vem bildar familj med vem och hur har detta förändrats? Vilka implikationer har detta för inkomströrligheten mellan generationer? Hur fungerar marknadskrafterna i skolan?

Exempel på tidigare framförande:

Betygssystemet ger för stor vikt åt svagheter, SNS 31 mars 2016

Skolval, likvärdighet och segregation, Kornhall & Skogstad (pod) 20 februari 2019

Skola och utbilding, Pengar & Politik (pod) 2019

Att utvärdera prestationer i skolan, UR Samtiden 2018

 

Anders Åkerman

Anders Åkerman

Teknisk förändring, internet, globalisering, inkomstskillnader, handelsmönster

Vem tjänar och vem förlorar på bredbandsinternet och teknisk förändring? Hur påverkar bredbandsinternet produktivitet, inkomstskillnader och handelsmönster? Ökar globaliseringen inkomstskillnaderna i samhället?

Exempel på tidigare framförande:

Vilka ekonomiska konsekvenser får investeringar i digital infrastruktur? SNS Analys, hösten 2020

How the internet led to greater wage inequality, The Economist 16 mars 2019

Sluta snusa med ny njutningsfylld metod, Nyhetsmorgon, TV4 26 november 2019

Ekonomiforskaren om tipsen för att sluta snusa - ska vara en positiv upplevelse, Dagens Industri 23 november 2019

 

Stockholms universitets presstjänst

Stockholms universitets gemensamma presstjänst nås via:
Telefon: 08-16 40 90
E-post: press@su.se

På denna sida