Samarbeten

En av institutionens strategiska mål är att sprida forskningsresultat och kunskap till omvärlden och delta i den samhällsekonomiska debatten. Institutionens medarbetare är också eller har varit verksamma i olika funktioner i det omgivande samhället som vice riksbankchef, statssekreterare, ledamöter i styrelser och forskningsråd, medverkan i offentliga utredningar och populärvetenskapliga rapporter.

Foto: Ingmarie Andersson
Foto: Ingmarie Andersson

Kontakta en expert

På denna sida