Stockholms universitet

Ett internationellt universitet

Stockholms universitet är en akademisk miljö som arbetar aktivt för att bidra till en ökad internationell samverkan – en förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet. Genom allianser, partnerskap och annat samarbete samverkar vi med universitet i hela världen.

Genom internationella samarbeten i forskningsområden för miljö samt social och ekonomisk hållbarhet, bidrar Stockholms universitet också till att uppnå målen för Agenda 2030 att tackla de globala samhällsutmaningarna.

Stockholms universitet rankas bland världens 100 bästa universitet och är ett av Europas ledande lärosäten för högre utbildning och forskning inom humanvetenskap och naturvetenskap. Sedan grundandet 1878 har kunskap, upplysning, sanningssökande samt kritiskt tänkande varit hörnstenar.

I syfte att stärka det internationella akademiska samarbetet, samverkar Stockholms universitet inom forskning och utbildning med partneruniversitet i flera länder.

 
Gruppbild vid sammankomst CIVIS i Aula Magna. Foto: Serena Nobili
Gruppbild vid sammankomst CIVIS

Stockholms universitet är medlem i Civis – European Civic University Alliance, är ett samarbete mellan tio europeiska universitet och för samman nästan 600 000 studenter och anställda.
Syftet är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Inom alliansen ansvarar Stockholms universitet för att bygga upp hubbar för gemensamma utbildningar, forskningssamarbeten och samverkan inom olika samhällsutmaningar.
Alliansen erhåller under tre år finansiering från Europeiska kommissionens initiativ European Universities, med möjlighet till förlängning.

Civis – ett europeiskt universitetssamarbete

 

Helsingfors universitet 

Sedan 2014 samarbetar Stockholms universitet med Helsingfors universitet i ett strategiskt partnerskap inom de prioriterade områdena tvärvetenskaplig Östersjöforskning, lärarutbildning, språk och lingvistik.

Samarbetet rör både forskning och utbildning. Inom forskningssamarbetet finns två nyckelprojekt: Baltic Bridge och Arctic Avenue.

Inom utbildningsområdet finns ett generellt avtal om studentutbyte samt avtal på institutionsnivå inom bland annat biologi, barn- och ungdomsvetenskap, språk och multikulturalism, filosofi, statsvetenskap och psykologi.  
Helsingfors universitet är ett av Nordens – och Europas – främsta universitet.

Tokyos universitet

Sedan 2017 har Stockholm trio – Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet – ett strategiskt partnerskap med Tokyos universitet.
Samarbetet är inriktat på tre områden: ökat studentutbyte, ökat forskningssamarbete samt pedagogisk utveckling.

Workshoppar har arrangerats med inriktning på bland annat utbildning för hållbar utveckling, hälsosamt åldrande samt materialvetenskap.

Tokyos universitet är ett av Asiens allra främst universitet.

 

ACCESS – Academic Collaboration Chile and Sweden

Academic Collaboration Chile Sweden (ACCESS) är ett samarbete mellan åtta svenska och åtta chilenska universitet. Syftet är att verka för akademiskt utbyte mellan Chile och Sverige, bland annat genom gemensamma doktorandkurser och årliga mötesfora.

Läs mer om ACCESS

SASUF 2030 – South Africa-Sweden University Forum

South Africa-Sweden University Forum, SASUF 2030, är ett samarbetsprojekt mellan svenska lärosäten och universitet i Sydafrika med fokus på de globala målen i Agenda 2030. I projektet samarbetar svenska och sydafrikanska universitet kring klimat, utbildning, samhällsförändringar, hälsosystem, urbanisering och digital teknologi. 

Läs mer om SASUF

University College London (UCL)

Stockholm trio (KI, KTH, & SU) har inlett ett treårigt samarbete med UCL, tillsammans med Stockholms stad och Greater London Authority. Samarbetet gäller i första hand forskning och innovation och sker inom ramen för University College Londons ”City Partnership Programme”.

University of Manchester

Tillsammans med KTH inledde Stockholms universitet 2020 med University of Manchester ett samarbete mellan institutioner kring forskning och utbildning. En första digital workshop hölls i december 2020 kring de tematiska områdena:
•    Digital trust, privacy and security
•    Sustainability and Circular Economy
•    Molecular biosciences
•    Water
Detta event följdes upp med en utlysning där nya samarbeten kunde söka medel för att starta upp projekt mellan lärosätena, i syfte att bygga internationella samarbeten för större ansökningar om forskningsmedel.

 

I internationella sammanhang spelar etablerade nätverk som European University Association (EUA), International Association of Universities (IAU) och Networks of the Capitals of Europe en viktig roll för att erbjuda medlemsuniversiteten en bred plattform för utbyte och kommunikation.  

Nätverk som Scholars at Risk och Magna Charta lyfter fram akademiska kärnvärden medan UArctic samlar spetskompetens inom arktisk forskning och NUAS, NUS och EARMA erbjuder kapacitetsutveckling för medlemsuniversitetens administrativa personal.

European University Association - EUA

International Association of Universities - IAU

Network of Universities from the Capitals of Europe - UNICA

Scholars at Risk - SAR

University of the Arctic - UArctic

Magna Charta Observatory

European Association of Research Managers and Administrators - EARMA

Nordiska universitetsadministratörssamarbetet - NUAS

Nordiska universitetssamarbetet - NUS

 

Stockholms universitet har för närvarande drygt 1 000 utbytesavtal, varav cirka 60 är universitets-övergripande och övriga på institutionsnivå, med universitet i över 50 länder. Därutöver tillkommer mobilitet inom olika program och nätverk.
Studera utomlands
Läs mer om Erasmus+

 

Kontakt

För generella frågor till universitetets International Office: internationaloffice@su.se

Generella frågor om Civis: civis@su.se

Frågor om Studentutbyte:

Generella frågor om studentutbyte och utbyten inom universitetets centrala utbytesavtal: studentutbyte@su.se

Frågor om utbyte inom ramen för Civis: civismobility@su.se
Frågor om utbyte inom Erasmus+: erasmusutbyte@su.se
Frågor om Minor Field Studies: mfs@su.se

Internationella samarbeten och -utbyten inom utbildning och forskning, bedrivs till största delen av universitetets institutioner.

 

På denna sida