Internt

Denna sida är ett komplement till Stockholms universitets medarbetarwebb för anställda vid Nationalekonomiska institutionen.

Kris - om något händer

 

I "Du och din arbetsplats" finner du en sammanfattning av anställningsvillkoren för anställda vid universitetet. Här kan du bland annat hitta information om arbetstider, sjukdom och läkarvård, olika typer av ledighet, semester samt
försäkringar och pension.

Du och din arbetsplats

Information om din anställning

 

På universitets medarbetarwebb hittar du olika blanketter. Använd blanketter via denna länk eftersom de uppdateras med jämna mellanrum:

Blanketter

OBS! Kolla först om du själv kan lägga upp informationen i Primula, se flik längre ner.

 

Stockholms universitet använder Danske Bank för att genomföra löneutbetalningar. Det innebär att alla löneutbetalningar går från Danske Bank till respektive medarbetares bankkonto.

Alla anställda måste anmäla sitt bankkonto till Danske Bank via länken som finns i personaladministrativa systemet Primula med hjälp av BankID eller e-legitimation. Om du ännu inte fått tillgång till Primula, kan du be om länken från din institution/avdelning.

Anmälan innebär inte att man blir kund hos Danske Bank, bara att lönen kommer in på det vanliga lönekontot via Danske Bank.

Om Danske Bank saknar uppgifter om bankkonto, betalas lönen ut via ett utbetalningskort. I samband med detta är det lämpligt att varje medarbetare kontrollerar att adressuppgifter som lämnats i Primula stämmer.

 

Som anställd vid Stockholms universitet har du rätt till ersättning för friskvård mot uppvisande av kvitto (upp till ett visst belopp, se länk nedan). Kvittot får inte vara äldre än sex månader. Ersättning ges för inköp av träningsavgifter eller för kort till motionsanläggningar som gym, simhallar eller andra fysiska aktiviteter.

Du rapporterar själv in din friskvård i Primula. Under Min sida finns en flik som heter Friskvård. Skriv ut underlaget från Primula och skanna tillsammans med kvittot. Lämna därefter underlaget plus originalkvittot till institutionens ekonomihandläggare.

Personalgym finns i Allhuset vid Restaurang Lantis (till höger ner för trappan), se länk nedan för information.

Friskvård

Personalgym

 

Alla inköp till SU är att de ska följa de olika ramavtal som finns för hela universitetet. Detta gäller oavsett om det finansieras via anslag eller projektmedel. Du kan se vilka avtal som finns i avtalskatalogen. Undantagsvis kan inköp göras utanför upphandlingar. Kontakta i dessa fall alltid Audra eller administrativ chef innan ett köp görs.

Fakturor till Stockholms universitet

Alla leverantörer måste skicka e-fakturor till sina kunder inom stat, kommun och landsting, inklusive de flesta kommunala och landstingsägda bolag samt en del statliga bolag.

Information till dig som är leverantör

 

Information som du själv registrerar i Primula:

  • Ledighet (ej tjänstledighet)
  • Föräldraledighet
  • Friskvård
  • Vård av barn (VAB)
  • Semester
  • Sjuk/friskanmälan
  • Resor/utlägg
På denna sida