Organisation

Nationalekonomiska institutionen leds av prefekt, ställföreträdande prefekt och en institutionsstyrelse. Styrelsen är en länk mellan institutionen och Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet.

 

Institutionsstyrelsen är institutionens högsta beslutande organ och avgör arbetsfördelningen mellan styrelsen och prefekten. Styrelsen fattar beslut om användningen av institutionens resurser, organisationen av arbetet vid institutionen, planer för utbildningen, riktlinjer för anordnande av undervisning och prov med mera.

Institutionens prefekt, Sten Nyberg, leder och fördelar arbetet och svarar för den löpande förvaltningen. Detta görs tillsammans med Mårten Palme, ställföreträdande prefekt, Adam Jacobsson, studierektor grund- och avancerad nivå, Ann-Sofie Kolm, studierektor forskarnivå, och Anders Fogelberg, tillförordnad administrativ chef.

Ledamöter mandatperioden 2024–2026


Ordinarie

 • Sten Nyberg, prefekt
 • Mårten Palme, ställföreträdande prefekt
 • Rikard Forslid, lärare/forskare
 • Paul Klein, lärare/forskare
 • Mikael Priks, lärare/forskare
 • David Seim, lärare/forskare
 • Vakant, lärare/forskare
 • Vakant, lärare/forskare
 • Anders Fogelberg, TA-personal
 • Erika Höghede, TA-personal
 • Jacob Granqvist, studeranderepresentant, doktorand
 • Mika Konings, studeranderepresentant
 • Vakant, studeranderepresentant

Suppleanter

 • Annika Alexius, lärare/forskare
 • Andreas Madestam, lärare/forskare
 • Josef Sigurdsson, lärare/forskare
 • David Strömberg, lärare/forskare
 • Vakant, lärare/forskare
 • Durim Bekteshi, TA-personal
 • Audrone Mozuraitiene, TA-personal
 • Chloé Castagnet, studeranderepresentant, doktorand
 • Vakant, studeranderepresentant
 • Vakant, studeranderepresentant
 

Ledningsgruppen består av prefekt, ställföreträdande prefekt, tillförordnad administrativ chef och studierektorer med samordningsansvar. Ledningsgruppen ansvarar för det löpande arbetet på institutionen.

 • Sten Nyberg, prefekt
 • Mårten Palme, ställföreträdande prefekt
 • Anders Fogelberg, tillförordnad administrativ chef
 • Adam Jacobsson, studierektor grund- och avancerad nivå
 • Ann-Sofie Kolm, studierektor forskarnivå
 

Vid Nationalekonomiska institutionen finns det sedan september 2017 ett lokalt Råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV). RALV deltar i beredningen inför beslut av institutionsstyrelsen eller prefekten när det gäller frågor om arbetsmiljö, jämlikhet, jämställdhet, likabehandling och miljö. Institutionens styrdokument ger verksamheten stöd i arbetet med dessa frågor.

Institutionens RALV består av följande ledamöter:

 • Sten Nyberg, prefekt
 • Anders Fogelberg, tillförordnad administrativ chef
 • Jonas Vlachos, skyddsombud
 • Paul Klein, jämställdhetsrepresentant
 • Rikard Forslid, miljörepresentant
 • Yanran Zhu, doktorandrepresentant
 • Sofia Giovannetti, doktorandrepresentant
 • Vakant, studentrepresentant
 • Lukas Magnerfelt, studentrepresentant (suppleant)
 

Rikard Forslid är miljörepresentant vid institutionen.

 

Här hittar du de styrdokument som ligger som grund för verksamheten vid Nationalekonomiska institutionen.

Krisplan (pdf) (79 Kb)

Åtgärder vid trakasserier och kränkning_2023-05-11 (186 Kb)

Jämlikhetsplan_2023-05-11 (295 Kb)

Besluts- och delegationsordning (258 Kb)

Miljöhandlingsplan (44 Kb)

På denna sida