Våra utbildningar

Vid Nationalekonomiska institutionen kan du läsa både kurser och program på grundnivå och avancerad nivå. Vi har även kurser på forskarnivå. Du hittar mer information längre ner på sidan eller genom att klicka på Sök bland våra utbildningar.

Sök bland våra utbildningar

Studenterna Frida och André berättar om hur det är att plugga nationalekonomi, varför de har valt Stockholm, jobb efter studierna och sist men inte minst, studentlivet.

 


Du kan skapa en egen utbildning av fristående kurser eller välja en bunden studiegång inom våra kandidatprogram på grundnivå respektive vårt masterprogram på avancerad nivå.

 

Nationalekonomi I

Nationalekonomi I ger dig en bred ekonomisk allmänbildning, värdefull oavsett vad du sedan kommer att studera eller arbeta med. Du lär dig grundläggande teorier och får tillämpa dessa på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar. Nationalekonomi I ges både på helfart och halvfart distans.

Nationalekonomi I, 30 hp
De vanligaste frågorna om Nationalekonomi I

Nationalekonomi II/III:

Innan du läser nationalekonomi på nivå II rekommenderar vi att du läser denna kurs för att vara så väl förberedd som möjligt:

Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer, 7,5 hp (engelska kurssidan)

För att läsa nationalekonomi på nivå II eller III väljer du själv ett antal 7,5 hp-kurser. Tänk på att kurserna ibland har särskilda behörighetskrav. 

Vår rekommendation är att du varvar terminer i nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Vi föreslår följande studiegång:

Andra terminen i nationalekonomi
Mikroekonomi II, 7,5 hp (engelska kurssidan)
Makroekonomi II, 7,5 hp (engelska kurssidan)
Empiriska metoder i nationalekonomi I, 7,5 hp (engelska kurssidan)
En valfri kurs inom nationalekonomi, 7,5 hp

Tredje terminen i nationalekonomi
Kandidatuppsats i nationalekonomi, 15 hp
Två valfria kurser inom nationalekonomi, à 7,5 hp

Kontrollera alltid behörighetskraven för de kurser du önskar att studera och planera framåt.
Autumn semester 2023 (pdf) (88 Kb)
Spring semester 2023 (pdf) (113 Kb)

 

Du kan läsa Nationalekonomi I, totalt 30 högskolepoäng (hp), på distans. Nationalekonomi I består av Makroteori med tillämpningar, 15 hp, som går på höstterminer, och Mikroteori med tillämpningar, 15 hp, som går på vårterminer. Utbildningen ger dig en bred ekonomisk allmänbildning, du lär dig grundläggande teorier och får tillämpa dessa på aktuella ekonomisk-politiska frågeställningar.

Undervisningen ges i form av föreläsningar samt gruppövningar och seminarier. Du deltar på distans, med undantag för avslutande salstentamen som genomförs på campus i Stockholm.

Makroteori med tillämpningar (distans), höstterminer

Mikroteori med tillämpningar (distans), vårterminer

 

Nationalekonomi ingår i flera program på grundnivå, antingen som obligatoriskt eller valbart ämne.

Program där nationalekonomi kan läsas som huvudområde för kandidatexamen:

Nationalekonomprogrammet

Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik

Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik

Samhällsplanerarprogrammet


Program där nationalekonomi kan ingå som biämne:

Politices kandprogram i nationalekonomi och statsvetenskap

Kandidatprogram i matematik och ekonomi

Kandidatprogram i sociologi: Arbetsliv och arbetsmarknad

Kandidatprogram i företagsekonomi

 

Masterprogrammet i nationalekonomi är två år och leder till masterexamen. För masterexamen krävs minst 120 högskolepoäng inklusive ett examensarbete/specialarbete om minst 30 högskolepoäng. För särskild behörighet till masterprogrammet i nationalekonomi krävs att du i din kandidatexamen har minst 60 hp i nationalekonomi.

Masterprogrammet i nationalekonomi (engelska programsidan)

 

Utbildning på forskarnivå ges i samarbete med Institutet för internationell ekonomi (IIES) och Institutet för social forskning (SOFI).

Stockholm Doctoral Course Program in Economics (SDPE) – ett samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

Stockholms universitet och Handelshögskolan i Stockholm erbjuder ett gemensamt kursprogram för doktorander inom nationalekonomi, ekonomisk statistik och finansiell ekonomi.

Kursprogrammet

Samtliga kurser ges på engelska. Under första året läser du obligatoriska kurser i matematik, mikroekonomi, statistik, ekonometri och makroekonomi (totalt 60 av 105 högskolepoäng). Andra och tredje året läses resterande 45 högskolepoäng.

Avhandlingen

Avhandlingsarbetet inleds under andra året och förväntas vara klart vid slutet av fjärde året. Avhandlingen består av ett antal uppsatser, som inte behöver vara inom samma område. Om samtliga uppsatser är ensamförfattade är de typiskt sett tre till antalet. Kvalitetskravet är att varje uppsats skall vara publiceringsbar i en internationell vetenskaplig tidskrift. Handledare är professorer och docenter vid Nationalekonomiska institutionen, IIES och SOFI, med bistånd av juniora forskare.

Disputationen

Den färdiga avhandlingen diskuteras och försvaras vid en offentlig disputation. Opponenten, som måste ha en doktorsgrad i nationalekonomi, kommer från ett annat (svenskt eller utländskt) universitet. Betygskommitten består av tre personer, varav högst en är docent och de övriga professorer. En kommer från Nationalekonomiska institutionen, IIES eller SOFI, en från en annan institution inom samhällsvetenskaplig fakultet vid SU och den tredje från en annan nationalekonomisk institution. Betyget kan vara godkänt eller icke godkänt.

Mer om doktorandprogrammet (engelska programsidan)

 

Ansökan till utbildning på grundnivå

Viktiga datum för antagning

Våra kurser i universitetets utbildningskatalog

Frågor rörande antagningsprocessen

Du som är student inom program ska söka de kurser som ingår i studieordningen via Antagningen. Som programstudent har du platsgaranti om du söker i tid, uppfyller kraven i utbildnings- och kursplanen, svarar på antagningsbeskedet i tid samt registrerar dig i tid.

Vi rekommenderar att du varvar terminer med nationalekonomi med terminer inom andra huvudområden. På så sätt vet du redan när du söker om du är behörig eller inte. Kom ihåg att eventuella behörighetsvillkor måste vara uppfyllda för att du som blir antagen också ska kunna registrera dig.

Om du har frågor om våra utbildningar kan du kontakta studievägledningen vid Nationalekonomiska institutionen.

Eventuella meddelanden från institutionen till antagna eller reserver görs via den e-postadress som den sökande har uppgett på antagning.se.

Ansökan till utbildning på avancerad nivå

Sista anmälningsdag för icke EU/EES-medborgare är 16 januari. Sista anmälningsdag för EU/EES-medborgare är 17 april.

Information om vårt masterprogram (på engelska)

Ansökan till utbildning på forskarnivå

Ansökan till utbildning på forskarnivå kan du göra en gång om året. Sista ansökningsdag är alltid den 31 januari inför kommande hösttermin.

Information om hur du ansöker (på engelska)

Sök bland våra utbildningar