Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer

Kursen ger en introduktion till kvantitativa metoder för nationalekonomer för att studenten, på ett tillfredsställande sätt, ska kunna fullfölja nationalekonomiska studier på fortsättningsnivå.

För dig som är antagen HT2022

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

  1. Aktivera ditt SU-konto

    Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

  2. Registrera dig på din institution

    Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

  3. Ta del av institutionens information

    På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursens första del syftar till att ge studenterna kunskaper i grundläggande matematiska metoder för fortsatta studier i mikroekonomi och makroekonomi. Denna del innefattar optimering med bivillkor, grundläggande matrisalgebra samt linjär och log-linjär approximering av funktioner och ekvationer.

Kursens andra del syftar till att ge studenterna kunskaper i grundläggande statistiska metoder för att göra hypotesprövningar på ekonomiska frågeställningar. Kursen behandlar stokastiska variabler, sannolikhetslära,
diskreta och kontinuerliga sannolikhetsfördelningar, bivariat sannolikhetsfördelning, väntevärden, slumpmässiga urval, samplingfördelningar, punktskattningar, konfidensintervall och hypotesprövning.

Mer information på kursens engelska sida